Technológia 360° odsávania

Perfektné hrany rezu bez zadymenia

S našou inteligentne riešenou technológiou 360° odsávania a nasávania materiálu vždy dosiahnete tú najvyššiu kvalitu rezania a budete pracovať bezpečne a efektívne. Pri laserovom rezaní má optimálna technika odsávania rozhodujúci vplyv na kvalitu hrán rezu. Jedna z našich silných stránok. Odstraňujeme emisie dymu tam, kde vznikajú – priamo nad a pod medzerou vznikajúcou rezaním.

Technológia odsávania krátko a jasne vo videu

Výhody technológie odsávania eurolaser:

  • Najvyššia kvalita rezania, vždy a všade na stole
  • Individuálne koncepty stolov pre rozličné materiály, aj s možnosťou kombinácie
  • Rýchle, bezpečné odvádzanie pri rezaní akrylátu, cez malé otvory v našej rastrovej doske
  • Odsávanie ovládateľné oddelene hore i dole
  • Rovnomerný tlak odsávania všade na stole
  • Najlepší vzduch v okolí, v prostredí okolo výroby

Všetky laserové systémy od firmy eurolaser sú vybavené dômyselnou technológiou 360° odsávania.


Ako sa zaručí veľká kvalita rezania na celej ploche opracovávania?

Celoplošné, rovnomerné rozdelenie výkonu odsávania po celej ploche opracovávania je docielené napríklad prostredníctvom 6 400 jednotlivých bodov odsávania alebo celoplošnou štruktúrou podobnou medovému plástu, s tenkými dosadacími priečkami na celej ploche stola. Pretože odsávanie má rozhodujúci vplyv na hranu rezu, zaručíme vám rovnomerne kvalitu rezu na akomkoľvek mieste stola.


Ako docielime tak veľký výkon odsávania?

 Po stiahnutí škodlivých emisií pod materiál, sú stlačené k jednotlivým odsávacím prvkom. Vznikne tak silný podtlak, ktorý spôsobuje veľký výkon odsávania. Neskôr prebehne ďalšie stlačenie na niekoľko výstupov, ktoré tento efekt ešte viac zosilnia. Získate optimálne odsávanie priamo pri medzere vznikajúcej na mieste rezania.


Ako docielime tak veľký výkon odsávania?

 Po stiahnutí škodlivých emisií pod materiál, sú stlačené k jednotlivým odsávacím prvkom. Vznikne tak silný podtlak, ktorý spôsobuje veľký výkon odsávania. Neskôr prebehne ďalšie stlačenie na niekoľko výstupov, ktoré tento efekt ešte viac zosilnia. Získate optimálne odsávanie priamo pri medzere vznikajúcej na mieste rezania.


Prečo je koncept odsávania od firmy eurolaser lepší ako bežne dostupné odsávanie?

S naším konceptom odsávania získate plný výkon tam, kde je potrebný – priamo pri medzere vytvorenej rezaním. Jednotlivé segmenty koncentrujú sací výkon v relatívne malej oblasti. Strata výkonu z dôvodu vedľajšieho vzduchu je tak minimalizovaná, výkon zostáva konštantný. Pri iných konceptoch odsávania prebieha odsávanie z celej pracovnej plochy častokrát len prostredníctvom jednej veľkej spodnej konštrukcie v tvare písmena V, s jedným výstupom turbíny. Výkon odsávania sa preto rozdeľuje a nie je všade rovnako veľký. Pri dlhých medzerách vznikajúcich rezaním sa cez túto nadstavbu privádza veľmi veľa vedľajšieho vzduchu, ktorý časom znižuje vlastný výkon odsávania pri medzere vznikajúcej rezaním. Následkom sú nerovnomerné hrany rezu a zvýšená tvorba dymu. Okrem toho sa pri zariadeniach eurolaser spravidla používa viacero malých odsávacích turbín, ktoré zásobujú jednotlivé oblasti stola vždy s plným výkonom.


Aká je výhoda oproti bočnému odsávaniu?

Pri uzatvorených systémoch stolov je vzduch z okolia častokrát odvádzaný cez bočné odsávacie štrbiny, ktoré sa spravidla nachádzajú na zadnej strane. Tento prúdiaci vzduch potom ťahá vznikajúce čiastočky dymu a znečistenia naprieč po celom materiáli. Firma eurolaser zabraňuje tomuto nechcenému vedľajšiemu efektu dodatočným použitím horného odsávania.


Ako využijeme dodatočné horné odsávanie?

Horné odsávanie zaručuje odstránenie vznikajúcich škodlivých emisií. Táto technika sa dobre prejavuje najmä pri prácach, v ktorých je spodné odsávanie funkčne obmedzené. Typickým príkladom sú gravírovania alebo technika Kiss-Cut, pri ktorých sa materiál neoddeľuje úplne. Emisie vznikajúce nad materiálom sa potom nedajú odstraňovať zdola, cez medzeru vznikajúcu rezaním. Horné odsávanie odsáva vzduch rovnomerne a v kruhu okolo laserového lúča, priamo smerom nahor.


Existuje možnosť filtrovania emisií?

Podľa konkrétnych potrieb a požiadavky vám ponúkame rozličné koncepty filtrovania na filtrovanie hrubých, jemných a plynných látok. Náš sortiment siaha až k priemyselným riešeniam, ktoré sú vhodné aj pre podniky s certifikátom v oblasti ekológie.


Aký vplyv má privedený stlačený vzduch na kvalitu rezania?

Cielený prúd vzduch vytláča natavený materiál z medzery vznikajúcej rezaním a ochladzuje zónu pôsobenia tepla. Prúd stlačeného vzduchu je cez medzeru vznikajúcu rezaním odsávaný smerom nadol. Okrem toho je optická šošovka pretlakom chránená pred nečistotami. Stlačený vzduch má podstatný vplyv na rezanie laserom.


Máte nejaké otázky? Sme radi, že vám poradíme.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.


Cookie settings