Opviklingsenhed til fleksible materialer

Bearbejdet materiale oprulles igen efter tilsnit

Opviklingsenheden er en optional supplement til conveyor-sytemet. Den tjener til en ensartet opvikling af allerede bearbejdede tekstiler. Til optimal opviklingsresultat skal der eventuel indarbejdes stopbroer i skærekonturerne for at få skæreresultaterne i sammenhæng. Opviklingeenheden er potioneret i slutningen af bearbejdningsprocessen og muliggør derfor en samlet og komplet automatiseret proces.

Hvilke fordele har opviklingsenheden

  • Pladsbesparende og skånende opbevaring af skårede enkeltdele.
  • Fuldautomatisk bearbejdningsproces
  • Foreberedelse ef enkeltdele til nem videreforarbejdning
  • Ensartet opruldning gennem optiske sensorer
  • Brugbar til forskellige ruller (størrelse,vægt, inderdiameter)
  • Mærkbar tidsbesparelse da manuelt opsamling ikke er nødvendig.

 


Forskårede enkeltdele til videreforarbejdning

Enkeltdelene er allerede skåret, men bliver gennem små stopbroer stadig fikseret i materialeverbund. Ved behov kan delene nu ganske enkelt aftages.

 


Pladsbesparende lagring, optimal transport.

Tekstilrullerne med de forskårede enkeltdele kan nu lagres pladsbesparende.
Sådan kan også store mængder af forproduceret vare nem og enkelt og uden beskadigelser transporteres og lagres.

 

Beholder til nem bortskaffelse af restmateriale

Materialerester bliver direkte ledt i den optionale beholder ved enden af aftagebordet. Med ruller er beholderen let bevægelig og kan nemt transporteres. De samlede rester kan sådan let transporteres til næste produktionsafsnit. Alterntiv fåes også en beholder med huller til flytning og transport med truck.


Ensartet opvikling

Optiske sensorer på gennemgangsstyringen sørger for ensartet opruldning. Viklingshastigheden bliver tilpasset sammen med rundingsdiameteren.

 

Fleksibel viklingsproces

Opviklingen kan enten være som højre eller venstreopvikling, alt efter hvilken materialeside som skal være yderst på rullen.Yderligere kan operatøren vælge mellem manue eller automatisk viklingsproces.

 


Enkelt fiksering af rullerne

Den hurtige tilspænding af varen gøres via pneumatiske ekspansionsaksel.

Har De spørgsmål? Vi vejleder Dem gerne.

eller venligst kontakt os for individuel konsultation!

+49 4131 9697 500

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.


Cookie settings