Anvendingsorienteret udsugnings og filterkoncepter

Bedre snitresultater og beskyttelse af personale og miljøet

Udsugningskoncepterne sikrer et konstant udsug og filterydelse. De anvender laserydelsen, bearbejdningsfladen incl. bordkoncept, bearbejdningshastigheden så vel materialeudvalg til den bedst mulige afstemning af udsugningen for Dem.

Optioner, der betaler sig!


På trods af alle fordele ved laserforarbejdning opdtår termiske processer, som sikkert skal afsuges eller filtres. Relevansen af et udsugningssystem bliver desværre ofte undervurderet. Ikke kun for processikkerheden, men også p.g.a. arbejdssikkerheden og miljøet, vil eurolaser påtale dette tema for Dem og de forskellige aspekter dertil hørende.

Specielle udsugningsteknikker har indflydelse på

 • Snitkvaliteten
 • Snithastigheden
 • Materialeoplæg
 • Arbejdsbeskyttelse
 • Miljøbeskyttelse
 • Partikelfiltrering

Snitkvaliteten

Udsugningen af skæreemmisionen forhindrer ophobning af smuds andre spåndele på materialet, og sørger for en ren overflade.

Snithastigheden

Højere hastigheder kan opnås gennem optimering af forskellige parametre(f.eks.laserydelsen) Stigningen i proceseffektiviteten betyder også en forhøjet udsugningsvolumen og et forhøjet filterbehov.

Materialeoplæg

Vakummet forhindrer at lette materiale rutsjer. Samtidig sørger undertrykket for at tynde,fleksible materialer, som folier og finér bliver liggende på materialeoplægget og der ved bedre kan forarbejdes.

Gå grøn

Med eurolaser-udsugningssystemet EFC opfylder vi de strenge miljøkrav og sikrer filtreret, ren udsugningsluft i slutningen af ​​din skæreproces.

Godkendelse også for beboede blandede områder.

Arbejdsbeskyttelse

Et godt dimensioneret udsugningsssytem sørger for bedre luft og beskytter operatøren for sundhedsskadelige stoffer. MAK værdierne skal der ved overholdes. Risikoen for brand minimeres der ved specielt ved acrylforarbejdning, da acryl let antændes.

Miljøbeskyttelse

Egnede filteranlæg skiller grov og finpartikler op til HEPA (H11) filterklasse. Farlige stoffer også fra gasfasen bliver med aktivkul absorberingsfilter skilt. Økologiske aspekter, med henblik på miljøet og overholdelse af emmisionsloven kann dermed opfyldes. En renlig sag til enhver laseranvendelse.

eurolasers udsugnings og filterkoncept i detaljer:

For at kunne tilbyde de bedst mulige udsugningskoncepter arbejder eurolaser sammen med forskellige specialister og partnere. Der igennem bliver anvendelse orienterede løsninger fremstillet som orientere sig til de individueller anfordringer:

 • Udsugningskoncept EU
 • Udsugning og filtrering koncept EFC med emission filtrering

Den nemme løsning

Udsugningskoncept EU (udsugningsdel)

 • Komplette udsugning af emmisiongennem speciellesugeanordninger over og under materialet
 • Opfyldelse af relevante arbejdsbeskyttelsesaspekter

Den grove løsning

Chip Collector ekstraktionskoncept

 • Indsamling af det ekstraherede restmateriale
 • Ingen indsamling af affaldsmaterialer er nødvendig (kun de små, der også suges ind / store restmaterialer, skal stadig indsamles)
 • Et mekanisk filter lavet af et metalnet holder partiklerne tilbage. Filteret er designet som et aftageligt element
 • Visualisering af fyldniveauet ved hjælp af et signallys

Den rene og effektive løsning

Ekstraktionskoncept Clean Air EFC (udstødnings- og filtreringskoncept)

 • Komplet udsugning af emmision gennem speciellesugeanordninger over og under materialet (360° udsugnings-teknologi)
 • Opfyldelse af relevante arbejdsbeskyttelsesaspekter(Største tilladte koncentration)
 • Opfyldelses af relevante miljøbeskyttelsesaspekter(Koncentration Teknisk vejledning)
 • Applikationsafhængig mertrins filterkoncept til minimeringaf luftemmisioner gennem aktivkul og finpartikelfiltrering ogmikropartikelfiltrering med automatisk filterrensning.
 • Yderligere mikro-partikel filtrering
 • Automatisk rensning af filter-modus
 • Godkendt til brug i kommercielle og boligområder
 • Modulopbygget,applikationsafhængig konfigureret egnet ogsåtil økologiske certificerede industrielle løsninger, medtilslutning til flere maskiner
 • Velegnet til anlæg med økologiske certificering
 • Industrielle løsninger med multi-maskine-forbindelser mulige
 • Mere produktivitet gennem mindre service
 • Specielle filterteknologier for en mindre energi ogfilteromkostninger

Ekstraktionskoncept


Eller få en individuel rådgivning!

 
© 1994 -2023 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.


Cookie settings