Effektive køleenheder

Hvilken indflydelse har rumtemperaturen på Deres produktion

En ensartet køleydelse sørger for konstant ydelse af laseren, som igen giver en konstant snitkvalitet og hastighed. Til kølingen af CO2 laserenheder et kvalitativ vandkølingsenhed derfor nødvendig.

Køb kvalitet – vore lasereksperte står gerne tilrådighed.

Fordele ved vandkøling

For altid at give Dem den optimale løsning til skæring og gravering lægger eurolaser vægt på ved udvalg af tekniske komponenter at kvaliteten og effektiviteten passer sammen. Som nummer 1 står laserstrålenheden – hjertet i et hvert lasersystem.De af eurolaser benyttede CO2 industrilaserenheder er meget kvalitative og komplekse byggedele og købes kun hos anerkendte og rennomerede producenter. Uagtet er derfor yderligere aspekter for en høj proces stabilitet at beagte.

Vekslende temparaturer har indflydelse på ydelsenstabiliteten så vel på maksimalydelsen af enhver højtydelseslaser i negetiv retning og dermed på kvalitet og produktivitet af Deres laserproduktion. Gennem en optimal dimmensioneret og yderst ensartet køling af laserstrålen bliver uønskede procesfelj undgået. eurolaser anbefaler derfor allerede fra laserydelse 125W  at laserenheden køles med en speciel temperaturstyret vandkøling ned på idealtemperaturen.


  • Konstante resultater ved skæring,gravering og markering
  • Maksimal laserydelse
  • Konstante parametreindstillinger og snithastigheder
  • Forhøjet standtid af CO2 Laserenheden
  • Forbedret tilpasning af teknologien til omgivelserne
  • Lokal udnyttelse af varme mulig

Vand giver en mere konstant varmetransport end luft og ført direkte til de kølende dele. Vand kan aflede en størrer varme og er der med som kølemedium tydeligt mere effektiv. De anvendte vand-luft køleaggregater stabiliserer der medlaserkølingen uafhængig af klima og omgivelsestemperaturen.

De af eurolaser tilbudte industri kølere har den højeste kvalitet og sikrer et afstemt koncept tilpasset laserstråleenheden. For vore ingeniører står det lave energiforbrug og ydelsesevnen og standtiden i direkte forbindelse med systemteknikkerne allerforrest ved udvalget af komponenter. Gennem konstant temperatur overvågning, fjernstyring og advarsels og statusmeldinger kan samtlige tilstande af aggregaterne overvåges direkte på betjeningspanelet.

 

Køleaggregatet kan blive installeret på forskellige steder, for ikke at lede returvarmen tilbage direkte ind i arbejdsfeldtet. Alle aggregaterer er egnet til den rene udluftning. Så kan returvarmen i Kw området om vinteren f.eks.hjælpe med tempereringen af lager eller produktionslokalerne.


Opvarmning og temperaturkonstant for en lang levetid

 

 

De af eurolaser brugte køleanlæg overvåger også automatisk start temperaturen. Bliver en laser startet i et koldt lokale kann en hurtigere nedbrydning af laseren finde sted og fejl opstår. Denne risiko kann her fulstændig udelukkes da laseren først efter en opvarmningsperiode kann bruges. Den absolut høje temperaturkonstant på kun +/-0,5C hos alle aggregater bliver opnået gennem et specielt regelforløb. Det tjener ikke kun produktionsprocessen men beskytter også laserenheden for en for tidlig ydelsesnedbrud og dette over år.


Eller få en individuel rådgivning!

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.