Hvordan indstiller jeg dyserne og procesgasserne optimalt?

Tutorial til optimering af Deres skæreresultater

For at opnå den optimale skæreproces, er den eksakte indstilling af procesgas og skæredyse meget vigtig. I vores video-tutorial forklarer vi Dem skridt for skridt hvordan De optimerer indstillingerne til Deres anvendelser.

Hvilke parametre kan jeg indstille?

 • Udvælgelse af den rigtige skæredyse
 • Indstilling af den rigtige højde mellem dyse og materiale
 • Indstilling af procesgas

Hvilken indflydelse har disse parametre på skæreprocessen?

 • Smeltet materiale bliver drevet ud af snitspalte
 • Køling af Varmezonen ved fokus
 • Undgå en antænding af skæreemmisioner
 • Beskyttelse af den optiske linse

Hvilken effekt opnår jeg ved optimeret indstilling?

 • Rene materialeoverflader (materialeafhængig)
 • Smudsfrie materialeundersider
 • Ensartede snitkanter
 • Minimal snitspalte
 • Formindskede Oxidationsmærker


Vær opmærksom på alle alarmsignaler og anvisninger i Deres betjeningsvejledning

1) Udvalg af den rigtige skæredyse:

Til Deres udvalg står to forskellige dysertyper tilrådighed med en diameter på 2,0 eller 4,0mm. Afhængig af den valgte dysediameter opnåes forskellige resultater.

For at skifte skæredyse skal lasersystemet lukkes ned eller De bruger værktøjsveksel-modus (F4). Skæredyserne er under laserhovedet og kan pr. hånd let skrues ud. Brug venligst ikke værktøj til fastgørelse af dyse, da dyserne derefter meget vanskeligt igen kan løsnes.


Resultater ved udvalg af skæredyser:

Ved en lille dysediameter (2,0mm) opnåes en fin tryklyftstråle og specielt rene snitkanter og materialeoverflade.

En bred stråle (4,0mm) giver en kølepåvirkning af materialeoverfladen. Gennem en svag, bred luftstrøm bliver graveringsanvendelser forfordelt og polerede snitkanter af acrylglas muliggjort.


2) Indstilling af den rigtige afstand mellem dyse og materiale:

Indstillingen af den frie arbejdsafstand fra skæredyse til bearbejdsningsmaterialet gøres over trykhjulet. Dysen har det laveste punkt på laserhovedet. Før indstilling af afstanden skal afprøves om, referenceværdi er indstillet på 0 (z=0). Er det ikke tilfældet gennemfør da en initialisering af Z-aksen til materialeoverfladen på baggrund af Deres betjeningsvejledning.

Nu kan finindstillingen af afstanden af dysen til materialet gennemføres.
4 drejeklik = 1mm arbejdsafstand
Minimum afstand = 2mm
Maksimal afstand = 10mm

Resultater ved indstillingen af afstanden:

Jo mindre afstand desto mere lufttryk rammer snitspalten. Generelt bliver der så læst mere skæreemmision ud af snitspalten, så der opstår mindre smuds.Forhøjer De afstanden, så forringer lufttrykket sig på snitspalten.

Eksempel: Forhøjer De ved skæring af acryl afstanden, får De glatte rene snitkanter, men de antændelige gasser bliver ikke helt blæst ud i udsugningskanalerne. Man skal derfor finde punktet hvor det optimale forhold mellem flammeudvikling (p.g.a. de antændelige gasser) og den rene snitkant.


3) Indstilling af procesgasserne:

Procesgasserne indstiller De over Deres betjeningssoftware.

Vælg først indstillingen “procesgas” og indstil derefter parameteret “trykluft”.

I andet skridt kan de under “Tryk procesgas” afstemme trykluften. Den mindste værdi er “udrensning”. Eller kan De vælge mellem "1-5 bar" indstillinger.

Resutater af procesgas indstillinger:

Mindre tryk har til følge, at ved laserprocesser opståede gasser måske ikke fuldstændig bliver blæst ud af snitspalten. Følgen kan være forhøjet smuds, f.eks. kan for lidt tryk ved skæring af træ føre til mørke snitkanter.

Mere tryk har det samme resultat som ved mindre dyseafstand til materialet. De opståede gasser ved laserprocessen bliver spulet ud af snitspalten. Gennem for meget tryk kan en hvirvling af gas opstå, som vil føre til dårligere resultater.


De ovenfor beskrevede parametre har indflydelse på hinanden. Også laserydelsen og hastigheden har indflydelse på kvaliteten af snitkanterne. De kan via den individuelle indstilling af disse parametre opnå optimale resultater på Deres materiale.

Udnyt vore talrige træningsmuligheder, for at forstærke Deres Know-How på disse og andre temaområder.

Har De spørgsmål? Vi vejleder Dem gerne.

eller venligst kontakt os for individuel konsultation!

+49 4131 9697 500

 
© 1994 -2023 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.


Cookie settings