Hvad skal man være opmærksom på ved bearbejdning af foliebeskriftning?

Materiale – indsats - forarbejdning

Beskriftning hører til de kendeste anvendelsesområder af folier. Alt efter indsats findes en ensfarvet eller struktureret, mat eller glinsende, reflekterende, transparent, lysledende eller endda spejlende. Da beskriftning ofte bruges i udendørsområder, er UV og vejrbestandighed de mest nødvendige forudsætninger. Disse egenskaber skal folien selv samt også klæbedelen og farven af påtrykket opfylde.

Materiale og udnyttelse af beskriftningsfolier:

Folier i beskriftningssegmentet består derfor mest af PVC.  Som hovedregel skelner man mellem hård PVC-U (unplasticized) og den bløde PVC-P (plasticized), som blødgøres med blødgøringsmidler. Dette plaststof bliver bliver oftere brugt i reklameindustrien til dekor og beskriftningsfolier. Foliebeskriftningen finder man f.eks. i udstillingsvinduer, som vægtattoos, som synsbeskyttelse, vedskiltning eller i området bilbeskriftning. Men folier hører også til i segmentet, så som skabloner til lakering, som det er tilfældet f.eks. ved lakering af flyvemaskiner.

Forarbejdning af beskriftningsfolier:

Tilskæringen af beskriftningsfolier gøres ofte af skæreplottere, f.eks. med knivindsats. Fordelen er en relativ billig og fleksibel bearbejdning. Hurtigt kan forsklellige former, logoer eller skrifttog skæres.
Også CO2 lasersystemer egner sig for tilskæring af disse folier. Laser har i modsætning til knive ingen værktøjsslid. Men ved laserindsats skal man se på foliematerialet. PVC kan skæres med laser, men der opstår ved den termiske bearbejdning saltsyrer og giftige gasser. For korrosionsbeskyttelse af lasersystemet og til sikkerheden af operatøren anbefaler vi derfor ikke skæring af PVC på laser. Vi tilbyder derfor systemer hvor parallelt til laseren knivværktøjer kan installeres, og som muliggør og opretholde en fleksibel materialeindsats.

For tilskæring af trykte folier bør skæreanlægget have et kameragenkendingssystem. Ved tryk bliver mellem de enkelte billeder trykt kendingsmærker, som via CCD-kameraet fanges. Den bliver installeret direkte ved bearbejdningshovedet, og søger på materialet efter difinerede mærker. Den tilsluttede software beregner den nøjagtige liggeposition af foliematerialet og kompensere i givet fald automatisk for trykafvigelser. Sådan er snittene altid præcise og langs med trykkonturerne. Standseværktøjer egner sig ved beskriftningsfolier kun, når omkostningerne til værktøjsfremstillingen(standseforme) gennem høje stk.antal kompenseres.

Har De spørgsmål? Vi vejleder Dem gerne.

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.