Hvilket CO2 lasersystem er det rigtige?

Vælg med vores tjekliste den optimale løsning

Hvad ska der tages højde for, hvis De vil købe et CO2 lasersystem og hvordan kan jeg som køber træffe de rigtige beslutninger til mine behov?

Vi vejleder Dem gerne personligt!

Dette er ofte de kritiske spørgsmål før en investering i ny maskinteknologi. Ford et meste er man forvirret efter diverse informationer fra f.eks . en messe eller lign. Der åbner sig en flod af interessante argumenter og egenskaber som man nu skal overveje grundig. På markedet findes mange informationer og enhver systemsælger prøver at fremstille sine egne produkter selvkritisk og fordelagtigt overfor køberen. Hvordan kommer køberen så til en fornuftig købsafgørelse.

Opstil først Deres vigtigste og afgørende kriterier for et køb.

 • Produktionsfordele
 • Produktfordele
 • Reducering af tolerancer
 • Reducering af spild
 • Minimering af værktøjsomkostninger
 • Arbejdsforeberedelse minimering
 • Ergonomi
 • ……..

Disse og yderligere kriterier skal først være i fokus for at én eller flere produktionsforløb kan erstattes af lasermaskine.

Vi viser Dem efterfølgende hvilke spørgsmål de skal stille for derefter at kunne stille velfunderede spørgsmål til laserapplikationen.

Check som er forudsætninger gælder for dig

 • Hvordan ser applikationen du?
  markering / gravering / skæring
 • Er materialet eller materialeudvalget generelt egnet til CO2 lasersbearbejdning?
 • Hvor stor / lille er de færdige produkter?
 • Hvilke mål / hvilke formater har det bearbejdende materiale, som skal placeres på på bearbejdningsfladen?
 • Hvilke anfordringer har jeg til gennemføringen af applikationen?
  Kvalitet / Stk.antal / Fleksibilitet / Omkostninger

Tjekliste til udvalg af den rigtige udbyder til Deres CO2 lasersystem

Er disse spørgsmål fyldestgørende besvaret og en laserapplikation virker som som et fornuftigt alternativ til hidtige produktionsprocesser, så skal De ved køb af CO2 laser være opmærksom på følgende punkter.

Tjekliste som PDF til print og sammenligne

1. Materialetest med dokumentation

Før en investering i laserteknologi skal De lade Deres mest brugte materialer med deres specifikationer teste. En konkret fremvisning under Deres åsyn lader ikke åbne spørgsmål tilbage. Der ved forhindrer De skuffelser  og dermed fejlinvesteringer.

Aftal en termin med vore applikationseksperter

1. Materialetest med dokumentation
2. Speciel konfiguration af teknikken

2. Speciel konfiguration af teknikken

Afprøv om udbyderen tilbyder Dem et anlæg  specielt til Deres ønsker og behov. Kun sådan kan De opnå de mest optimale bearbejdnings parametre, den højeste kvalitet og det maksimale output.

Her kan De erfare mere om modulariteten af eurolaser-systemerne

3. Garantikrav

Vær opmærksom på at anlægsudbyderne tilbyder et afstemt og komplet system. Ikke kun CE-konformiteten skal forelægge, også garanti og garantiperiode skal rettes til en adresse.

Optional forlænger eurolaser Deres garantiperiode op til 5 år

3. Garantikrav
4. Bordstørrelse og installation

4. Bordstørrelse og installation

Afprøv den krævede bordstørrelse før køb og overvej om Deres anfordringer til størrelsen over tiden kan ændre sig. Den passende bordstørrelse er derfor et vigtig kriterium. Så installationen efter køb kan gennemføres uden kran og sættevogn, skulle CO2 lasersystemet være konstrueret modulært og kunne skilles ad.

Se alle bordstørrelser i ét overblik

5. Robust opbygning

De bevægelige komponenter og akser skal være let konstruerede men også robuste. En for høj egenvægt indskrænker accelerationen og fører til unøjagtig possiotenering resultater. Ved høj hastighed må vibrationer ikke forringe applikations resultatet.

5. Robust opbygning
6. Ergonomi og sikkerhed

6. Ergonomi og sikkerhed

Laserstrålen skal i et system føres således at den under ingen omstændigheder forløber åbent og udgør en mulighed for fare og for beskadigelse af en operatør. Tilgængeligheden til materialet skal derfor heller ikke besværliggøres. Der ud over skal sikkerhedsforanstaltninger ikke forstyre produktionen unødigt.

Mere til temaet sikkerhedskoncept

7. Præcision og dynamik

Generelt er bevægelsessystemet og lasersoursen de vigtigste bestanddele på et laseranlæg. De bestemmer i det væsenstlige levetiden af anlægget og den kvalitet man for du af applikationerne.

Mere til vores bevægelsessystem

7. Præcision og dynamik
8. CO2 laserstrålekilde

8. CO2 laserstrålekilde

En CO2 lasersource skal IKKE bestå af et glasrør.Ved over 60Watt skal vandkøling konstant afkøle, for at sikre en stabil arbejdsproces over mange år frem.

Mere til temaet CO2 laserstrålekilde

9. Udsugningsteknik

Geniale udsugningssystemer sørger for transport af procesemmisioner. Ved skæreprocesser både over og under bearbejdningdmaterialet. Kvalitet er ikke altid lig med kvalitet. En nøjagtig afstemning ar den fordrede luftmængde lige som et afbalanceret udsugningskoncept reducerer serviceindsatsen væsentlig og garanterer samtidig et godt indeklima for produktionsstedet.

Alle informationer til udsugningsteknikken

9. Udsugningsteknik
10. Optiske komponenter

10. Optiske komponenter

Skæreoptikken er væsentlig ansvarlig for applikationsudfaldet. Den skal overleve et materiale nedbrud og ikke være udrustet med for meget regel elektronik. Robust udført men let indstillig, sådan kan De afværge mulige serviceomkostninger.

Få mere at vide om optiske komonenter

11. Software og anstyring

Vi anbefaler ikke at få en konstruktionssoftware fra maskinleverandøren. En software til „åbne systemer“  kan via forskellige software styres fra enhver  kommerciel PC og samtidig vokser udbuddet af nyheder til driftssystemet. Det giver uafhængighed og spillerum til brancheorienterede specialiceringer.

Få mere at vide om vore Software-moduler

11. Software og anstyring
12. Design og dataforeberedelse

12. Design og dataforeberedelse

Design-Software til tegneprogrammer skal være uafhængig af anlægsteknologier. Yderligere investeringer i software produkter og ind og omskolinger bliver derved minimeret.

Vær kreativ med vores Software-modul CREATE

13. Tilpasningsevne af lasersystemerne

Før køb vær da opmærksom på udvidelses mulighederne af lasersystemet. Teknikken udvikler sig stedse og skulle være konstrueret sådan af De med eftertilpasninger altid vil være på den nyeste stand med teknikken. Et godt gennemtænkt byggestens-princip er derfor den helt rette løsning.

13. Tilpasningsevne af lasersystemerne
14. Fleksibilitet i bearbejdningen

14. Fleksibilitet i bearbejdningen

Gennem tiden ændres ofte behovene og bearbejdningsomfanget og materialevalget. Afvej nøje om Deres nye lasersystem er så fleksibel. Occilerende knive, fræser, eller tegn og markeringssystemer, kunne være værdifulde optioner til CO2 laseren. Afprøv om Deres system også kan opfylde sådanne anvendelser.

Mere til optionale udvidelser

15. Rentabilitet og output

Vær opmærksom på at Deres investering mens der på og aftages på maskinen står stille og ikke genererer omsætning Gennem specielle automatiseringsteknikker kann disse stilstands tider minimeres, for en bedre økonomi af lasersystemet og en bedre optimering.

Mere til stigning af effektiviteten og en bedre økonomi

15. Rentabilitet og output
16. Skolinger i laserteknik

16. Skolinger i laserteknik

Operatøren skal være informeret om mulige farer og fået oplæring og skoling i omgangen med anlægsteknologier

Mere til temaet skolinger og videreuddannelser

17. Omfattende kundepleje

Fremragende After-Sales-Service og opgragerings optioner er meget vigtige og en grundforudsætning som skal foreligge for en lang levetid, og for at anlægget altid er på den nyeste teknologi.

Alt om vor kundepleje i overblik

17. Omfattende kundepleje
18. Overskuelige og planbare omkostninger

18. Overskuelige og planbare omkostninger

De regelmæssige serviceomkostninger efter ibrugtagning og ved korrekt håndtering af systemet skulle pr. År ikke overstige 3% af købsprisen.

Alt omkring til plejen af lasersystemerne

19. Langvarig tilrådighed af reservedele

For at De over mange år kan udnytte Deres lasersystem med god rentabilitet, er forsyningen af reservedele meget vigtig og afgørende. Vær opmærkson før køb af De problemfrit kan få reservedele over en lang tidsperiode. 10 eller flere år og en verdensomfattende tilrådighed skal en udbyder kunne sikre.

Få mere at vide om reservedels tilrådighed

19. Langvarig tilrådighed af reservedele

Lasersystem producenter tilbyder bl.a. småserier og enkeltproduktioner. Disse såkaldte specialmaskiner kan til den typiske bruger ofte kun være en speciel anvendelses mulighed. I praksis forlanges modulitet og fleksibilitet

for at imøde komme anfordringer der stilles. En moden og solid basis med gennemskuelige strukturer i opbygning og koncept er målestok for det samlede system.


Sammenlign fordelene ved systemerne med vore tjeklister


 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.