Hvordan fungere en laser?

LASER står for „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“. I resonatoren på en lasersource – til materialeforarbejdning er dette ofte CO2-lasere – bliver der gennem indvirkning af elektrisk energi lavet en lysstråle. Ved det lukkede system er en CO2- gasblanding på lasersourcen med den vedligeholdesfrie laser som ikke bruger lasergasser – næsten som et lysstofrør. 

De specielle egenskaber af laserlyset kommer fra grundlaget af den tekniske optik og fysik sammenfattes i tre karakteristikker : Laserlys = Kohärent – monokromatisk – polariseret.

 

Bølgelængden på lys til materialeforarbejdning ligger i det usynlige infarødområde og er af betragte som en varm energistråle. Gennem sine specielle egenskaber bliver den nærmest paralelle lysstråle via 90 grads omvejsspejle ledt hen til fokusoptikken direkte over det bearbejdende materiale. Den mest til det storformatede materialebearbejdning brugte strålingskoncept bliver også brugt under navnet „Flying Optic“

Lasermarkeringer eller graveringer kan også påbringes med scanner-optik på materialeoverfladen. På grund af den ringe masse der skal bevæges er en bearbejdningshastighed op til de 20 dobbelte muligt.  Bearbejdningsområdet og opløsningen begrænser dog formatet. Skæreanvendelse kun i begrænset omfang.

Fokusoptikken består i det væsentlige af en optisk samlelinse og en skæredyse. Den paralelle laserstråle bliver fokuseret få milimeter under skæredysen på bearbejdningsmaterialet. Den ekstrem samlede energistråle med en meget høj energitæthed skal nu i en konstant afstand med ensartet fremføringshastighed bearbejde skære eller graveringskonturerne.Bearbejdningen med laser er total berøringsløs. Kraftindvirkninger gennem fremføringen af værktøjer finder ikke sted. En fiksering af materialet bortfalder, ingen værktøjsslid som vanligt.

Gennem absorbering af energien ved matrerialeoverfladen fordamper de i brøkdele af et sekund. Jo højere absorbering desto bedre bearbejdningsegenskaber for de forskellige materialer. Denne egenskab beror i det væsentlige på skæreforholdene i forskellige materialer, og som bestemmer den krævede laserydelse.

Skæreprocessen


For opståede emissioner og restdele som slakker eller smeltede dele som skal spules væk bliver laseroptikken forsynet via et dysesystem. Forskellige dysediametre står til udvalg. Disse har idnflydelse på skæreprocessen gennem stadig uddrivelse af det fordampede materiale. Yderligere køler den rene luftstrøm ved ca. 1 til 4 bar tryk materialeoverfladen som giver bedre snitkvalitet, og holder fokusoptikken støvfri.

 

1. Gasforsyning
2. Skæredyser (af kobber)
3. Arbejdsafstand – dyse
4. Forarbejdende retning
5. Emmision
6. Opstäede emmisioner / Rester
7. Skärekanten
8. Varmeindvirkningszone
9. Snitbredde

Skæreemissioner


Ved den termiske proces med op til temparaturer omkring 1000 C(pyrolyse) opstår overvejende Aerosole, finstøvpartikler og røg (gasser). Disse emissioner kan ved indånding udgøre en sundhedsrisiko. Derfor bliver emissioner over og under bearbejdningsfladen konsekvent evakueret (360° udsugnings-teknologi) og alt efter anvendelse filtreret og videregivet du i det frie.

eurolaser bruger den mest moderne og kompakte laserteknologi in dop til ca. 650Watt og overvejende til ikke metalliske, anorganiske anvendelser. Sealed-off laser teknologien er grundlag for tilforladelig,økonomisk og energisparende laserbearbejdning. Justering og servicearbejder af strålesourcen er lig nul, og hvor den høje strålekvalitet giver en langvarig og konstant strålekvalitet.

Et intelligent, modular systemopbygning muliggør en kompromisløs tilpasning til de forskellige produktionsanfordringer, matarialer, anstyringen og materialehandling.

Har De spørgsmål? Vi vejleder Dem gerne.

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.