Yderligere tjenesteydelser

Professionel kundeservice og teknisk support

Garantiforlængelse

Vi tilbyder Dem individuel tilpassede servicekontrakter med en løbetid på op til 5 år.
Sådan øger De Deres produktiontekniske og financielle sikkerhed.

Deres fordele i overblik:

 • Omkostningsfri reservedelsforsyning i et tidsrum op til 60 måneder
 • Financiel sikkerhed af Deres investeringsobjekt gennem planbare omkostninger
 • Optional også anvendelig til Deres lasersource

Service hotline Plus / Vores sted-service Plus

Ved behov træffer De døgnet rundt (7 dage -/24 timer). Vore kompetente specialister er personligt via telefon tilstede for Dem. På ønske kommer vore teknikere hurtigst muligt til Dem, sågar udenfor åbningstider og på helligdage.

Deres fordele i overblik:

 • Uundværlig ved gennemgående produktion  (2 eller 3 holdsskift )
 • Altid og overalt til at få fat i
 • Straks kontakt med en laserspecialist
 • Øjeblikkelig feedback ved fejlophævning og i den videre fremgang

Demontage / Remontage ved flytninger

Vore teknikere gennemgår detaljeret projektet vedr. flytningen og planlægger den. Hvis De ønske det ser vi på de nye faciliteter først. Vi sørger for en terminrigtig demontage af lasersystemet eg for en rigtig indpakning af anlægget. Derefter installerer vi anlægget i de nye faciliteter og tager anlægget i brug. De får en total overdragelse og kan straks producere videre.

Deres fordel i overblik:

 • Afvikling som generel virksomhed
 • Projektering og maskinindkøring fra én hånd
 • Nedtagning og opbygning udelukkende af certificerede eurolaser teknikere

WATCHDOG - Live monitoring og fjerndiagnostik

Med vores analyse værktøj „Watchdog“ har De altid alle væsentlige funktioner af Deres lasersystem i ét overblik. Live-monitoringen viser Dem de vigtige parametre og fejlmeldinger i reeltime. Gennem fjerndiagnostikken kan fejl hurtigere ophæves og serviceindsatsen kan bedre understøttes

Deres fordle i overblik:

 • Tidsbesparelse via hrtigere fejlfinding
 • Minimering af serviceomkostninger gennem fjerndiagnose
 • Best mulige understøtning gennem fejlfinding
 • Reeltime overvågning med live-monitoring
 • Højere produktivitet gennem minimering af standtider
 • Automatisk fejlmelding

Mere til vores analyse værktøj Watchdog

Gerne understøtter vi Dem ved tekniske spørgsmål og vejleder Dem I vore tjenesteydelser. 

Telefon: +49 (0) 4131 / 9697 – 400
Fax: +49 (0) 4131 / 9697 – 444
E-mail: service@eurolaser.com

 
© 1994 -2023 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.