Laserskäring af ikke matelliske materialer

CO₂ laserskäresystemer til acryl, trä, tekstil, plastfolier og meget andet

Laserskäring kendetegnes ved höj fleksibilitet og kvalitet. Den beröringslöse laserskäring er hurtig,präcis og sörger for perfekte snitkanter. Der komme ringen späner og materialet skal ikke fikseres,
og snitkvaliteten er konstant ens. Arbejdsforeberedelsen gär derfor mod
nul, og disse afgörende fordele overfor andre skäremaskiner bliver benyttet til de forskelligste anvendelser i industri og händvärk.

Hvilke fordele har laserskäringen?

 • Ingen materialeödeläggelser og brud gennem kraftfri bearbejdning
 • Ingen späner – derfor ingen rengöring
 • Nästen radiusfri innerkonturer
 • Ingen materialefiksering
 • Lav stöjudvikling ved tilskäring
 • Vedvarende höj snitkvalitet, da ingen vörktöjsslid
 • Höj fleksibilitet i konturvalg – uden värktöjsfremstilling eller veksel

Hvilke yderligere foirdele giver eurolasers CO₂ lasersystemer?

 • Effektiv udnyttelse af laserskäresystemet gennem softwarepakker
 • Problemfri overtagelse og videregivelse af data gennem fleksible softwarepakker
 • Modulär opbygning til udvidelser gennem efterudrustning
 • Frit opäelig bearbejdningsflade for hurtig oplägning af materiale
 • Storformatede graveringer (ogsä relieffer) over den samlede bearbejdningdflade

Laserskäring med eurolasers systemer:

Laserskäresystemerne fra eurolaser er bygget pä et gennemgäende modulärt koncept, sä vi altid hurtigt og fleksibelt kann opfylde vore kunders önsker og behov. Kvalitetskomponenter garanterer pälidelighed, en lang levetid, og for giver en positiv pris / ydelses balance. Laserskäring erobrer stadig flere brancher og anvendelsesomräder. Med värktöjet “CO2 laser” äbner der sig ved siden af metalforarbejdning de forskelligste materialeomräder, f.eks. Tekstiler, acryl, plast, trä men ogsä verbundstoffer og papir.

Vi vejleder Dem gerne til temaet laserskäring, og til vore specielle optioner til en effektiv laserskäring og produktion.

 

eller få en individuel rådgivning!

+49 4131 9697 500

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.


Cookie settings