Riadiaci laser

Červené miesto je ten rozdiel

S jasne viditeľným červeným svetelným lúčom riadiaceho laseru môže byť nastavenie systému do značnej miery zjednodušené. Softvérom riadený lúč nasleduje rezné hrany a referenčné body s presnosťou na milimeter. Vďaka tomu je užívateľ schopný skontrolovať správnosť pred samotným rezom a ak je to potrebné opraviť nastavenia.

  • Presná kontrola konverzie dát na laserovom systéme pred rezaním
  • Uľahčenie nastavení, ako napríklad nastavenie referenčného bodu
  • Riadiaci laser je namontovaný na optickej hlave a zostáva namontovaný aj počas normálnej prevádzky
  • Bez potreby komplikovaného a opakovaného prispôsobovania systému
  • Užívateľsky jednoduchý a bez-údržbový systém

Máte nejaké otázky? Sme radi, že vám poradíme.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.


Cookie settings