PICK`N PLACE – KARTÉZSKE ROBOTICKÉ SYSTÉMY NA VKLADANIE Hospodárne a flexibilné automatizovaniePICK`N PLACE – KARTÉZSKE ROBOTICKÉ SYSTÉMY NA VKLADANIE

Hospodárne a flexibilné automatizovanie

Optimalizujte svoj výrobný proces tým, že automatizujete vkladanie do vášho laserového systému. S našimi flexibilne konfigurovateľnými a škálovateľnými robotickými systémami budú vaše úlohy zvládnuté rýchlo a precízne.

Výhody pre vás:

  • Výhody v oblasti nákladov, vďaka automatickému vkladaniu a vykladaniu
  • Flexibilné prispôsobenie vašej aplikácii
  • Variabilné škálovanie veľkosti
  • Jednoduchá obsluha bez špeciálnych znalostí robotov, vďaka funkcii učenia
  • Veľká bezpečnosť procesov, vďaka minimalizovaniu chýb
  • Flexibilné použitie robotov na základe vlastného programovania
  • Úspora času z dôvodu optimalizovaných postupov
  • Široký výber materiálov vďaka mnohým riešeniam pre uchopenie a zachytávanie

Aby sme pre vás zabezpečili čo najlepšie možné poradenstvo, máme podporu špecialistov v oblasti robotickej techniky. Tak zabezpečíme optimálne konfigurovanie a integrovanie systému do vášho výrobného procesu.

Úplne automatický priebeh procesov

S využitím digitálneho signálu bude uvoľnený stôl s naloženým novým, neupraveným materiálom. Hneď po dokončení procesu opracovávania na druhom nosiči materiálu, sa úplne automaticky spustí výmena. Nový materiál bude automaticky rezaný, zatiaľ čo robot odoberie hotové obrobky, paralelne s procesom rezania a bez prestojov.

Radi vám osobne poradíme, aby sme aj pre vás vyvinuli optimálny spôsob opracovávania laserom.

Úplne automatický priebeh procesov

S využitím digitálneho signálu bude uvoľnený stôl s naloženým novým, neupraveným materiálom. Hneď po dokončení procesu opracovávania na druhom nosiči materiálu, sa úplne automaticky spustí výmena. Nový materiál bude automaticky rezaný, zatiaľ čo robot odoberie hotové obrobky, paralelne s procesom rezania a bez prestojov.

Radi vám osobne poradíme, aby sme aj pre vás vyvinuli optimálny spôsob opracovávania laserom.

 

Individuálna konfigurácia podľa vašich potrieb

Systém Pick`n Place nakonfigurujeme podľa vašich potrieb. Tak je možné optimálne zohľadniť aj individuálne vplyvy a veličiny a vy budete pracovať s riešením, ktoré je optimálne pre váš pracovný proces. Okrem iného zohľadníme:

- materiál                               - veľkosť
- taktovacie časy                   - pracovné procesy
- pracovné prostredie         - a mnoho iných faktorov

Naše riešenie pre malé úlohy

Ak si želáte získať profesionálne riešenie vkladania aj pre menšie úlohy, máme v sortimente aj ďalší variant.


Úplne automatický priebeh procesov

V našom videu vám ukážeme úplne automatické vkladanie a odber obrobkov prostredníctvom robota, z nášho laserového rezacieho systému M-800, vrátane automatického systému posuvného stola.

Naše riešenie pre malé úlohy

Ak si želáte získať profesionálne riešenie vkladania aj pre menšie úlohy, máme v sortimente aj ďalší variant.


Úplne automatický priebeh procesov

V našom videu vám ukážeme úplne automatické vkladanie a odber obrobkov prostredníctvom robota, z nášho laserového rezacieho systému M-800, vrátane automatického systému posuvného stola.


Ten, kto chce dnes odolať tlaku konkurencie, staví na inovatívne prípravy práce a metódy výroby. V praxi však nie je realizácia vždy úplne jednoduchá.

Bez flexibilných technológií a automatizačných procesov nie sú nové inovácie zrealizovateľné hospodárnym spôsobom. Laserová technika umožní veľa – dnes a aj v budúcnosti.


alebo nám prosím zavolajte pre individuálne konzultácie!

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.


Cookie settings