LaserScout

Softvér pre váš laserový systém

Využite plný potenciál vášho laserového systému s našimi softvérovými modulmi. Sú optimálne nakonfigurované na použitie s vaším laserovým systémom a zaistia najvyššiu bezpečnosť procesov vo vašej výrobe.

Prehľad softvérového modulu LaserScout:

CONNECT

 

CONNECT je náš komplexný softvér na ovládanie a kontrolu laserového systému. Obsahuje softvérový modul PLANNER na výpočet doby opracovávania v praktických podmienkach.

viac

DATABASE

With DATABASE you receive access to a material database including material parameters. This simplifies machine operation and ensures optimal material handling and perfect cutting results.

viac

JOBIDENT

The software module JOBIDENT is used for the fully automatic identification of different job files via a QR code on the material. This module is the key for entry into Industry 4.0.

viac

CREATE

 

CREATE je náš softvér na modelovanie a prípravu práce – používa sa na vytváranie súborov úloh. Obsahuje softvérový modul PLANNER na výpočet doby opracovávania v praktických podmienkach.

viac

POSITION

POSITION je softvérový balík na snímanie pozičných značiek pomocou kamery CCD a súčasť nášho optického rozpoznávacieho a polohovacieho systému (POSITIONplus).

viac

PICTURE

PICTURE je softvérový balík na prevod obrázkov v pixelovom formáte a súčasť našej gravírovacej technológie (PICTUREplus).

viac

OPTIMUM

OPTIMUM je náš vkladací softvér, ktorý zabezpečí optimálne umiestnenie vašich súborov rezania na materiál. Ušetríte materiál a čas, teda aj peniaze.

viac

BACKLIGHT

Pomocou softvéru BACKLIGHT obratom ruky nakonfigurujete optimálne priebehy gravírovania v akrylových platniach na vytvorenie veľkoplošných a rovnomerných podsvietení. Týmto softvérom môžete cielene upravovať intenzitu svetla na paneloch podsvietenia.

viac

WATCHDOG

Monitorovací softvér zobrazuje dôležité parametre a chybové hlásenia v reálnom čase. Diagnostika na diaľku umožňuje rýchlejšie riešiť poruchy a zaisťuje lepšiu podporu pre servisné činnosti.

viac

PLANNER

Softvérový modul LaserScout PLANNER umožňuje odhadnúť predpokladanú dobu opracovávania v praktických podmienkach. Poľahky vykonávajte výpočty a zároveň eliminujte chybné výpočty.

viac

TOUCH&GOSoftvérová revolúcia automatizácie laserového rezania. S produktom Touch&Go, eurolaser a Eurosystems v úzkej spolupráci vytvorili individuálne prispôsobiteľné rozhranie softvéru pre ovládanie automatizovaných laserových systémov.

viac

Na aké účely sa používajú jednotlivé softvérové moduly?

Všetky moduly softvéru LaserScout sú k dispozícii v 10 jazykoch!Všetky moduly softvéru LaserScout
sú k dispozícii v 10 jazykoch!


 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.


Cookie settings