OPTIMUM

Vkladací (tzv. nesting) modul – ušetríte materiál a čas, teda aj peniaze.


LaserScout OPTIMUM je vkladací softvér od firmy eurolaser, prostredníctvom ktorého umiestnite vaše údaje o rezaní zo súborov optimálnym spôsobom na materiál. S výkonnými funkciami na vkladanie optimalizujete využitie plochy a minimalizujete spotrebu materiálu.

Optimum

  • Úplné alebo poloautomatické vyskladanie s náhľadom
  • Je možné vkladanie objektov aj do iných objektov (True Shape Nesting)
  • Nastaviteľná vzdialenosť objektov
  • Zohľadnenie priemeru nástroja (pre mechanické nástroje)
  • Určenie priority objektu
  • Zohľadňuje chybné miesta v materiáli
  • Umožňuje využitie zvyšného miesta v ľubovoľnom tvare

Prehľad softvéru eurolaser


Máte nejaké otázky? Sme radi, že vám poradíme.

 
© 1994 -2023 eurolaser GmbH. All rights reserved.


Cookie settings