Ktorý CO2 laserový systém je vhodný?

Vyberte optimálne riešenie pomocou nášho kontrolného zoznamu

Na čo treba dávať pozor, keď chcete kúpiť CO2 laserový systém, a ako sa môže kupujúci uistiť, že si vybral to správne riešenie pre svoje potreby?

Radi vám poradíme osobne!

Táto zásadná otázka často zaznieva pred investíciami do nových strojových technológií. Často prevláda skôr úplná zmätenosť po tom, ako človek získa rôzne informácie, napríklad počas návštevy veľtrhu. Záujemca je zaplavený obrovským množstvom argumentov a charakteristík, ktoré následne treba zmysluplne prehodnotiť a zvážiť. Na trhu je k dispozícii množstvo informácií a každý poskytovateľ systémov predstavuje svoje produkty nekriticky a tak, aby ich záujemca vnímal v čo najlepšom svetle. Ako teda môže používateľ dospieť k rozumnému rozhodnutiu v súvislosti s kúpou?

Zostavte si zoznam vlastných kritérií, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri kúpe

 • Výhody týkajúce sa výroby
 • Výhody týkajúce sa produktov
 • Zníženie prípustných odchýlok
 • Zníženie počtu nepodarkov
 • Minimalizácia nákladov na nástroje
 • Skrátenie prípravy na prácu
 • Ergonómia
 • ……..

Týmto a ďalším kritériám treba následne venovať zvýšenú pozornosť, ak chcete niektorý výrobný krok (prípadne viac krokov) nahradiť rozumnou laserovou aplikáciou.

Na nasledujúcich riadkoch vám ukážeme, aké otázky by ste si mali klásť, ak chcete dospieť k fundovanému záveru v súvislosti s laserovou aplikáciou.

Overte si, ktoré základné predpoklady sa vzťahujú na vás

 • O aké použitie ide?
  označovanie / gravírovanie / rezanie
 • Je daný materiál (prípadne viac materiálov) vhodný na obrábanie CO2 laserom?
 • Aké veľké/malé sú produkty, ktoré sa budú vyrábať?
 • Aké rozmery, resp. aký formát má opracovávaný materiál, ktorý sa má umiestňovať na plochu opracovávania?
 • Aké nároky mám na vykonanie aplikácie?
  Kvalita / Počet kusov / Flexibilita / Náklady

Kontrolný zoznam na zaistenie výberu správneho poskytovateľa CO2 laserového systému

Ak sú tieto otázky dostatočne zodpovedané a laserová aplikácia sa javí ako zmysluplná alternatíva k bežne používaným výrobným procesom, pri kúpe CO2 laserového zariadenia by ste mali dbať predovšetkým na nasledujúce body:

Kontrolný zoznam vo formáte PDF na vytlačenie a porovnanie

1. Skúška materiálu s dokumentáciou

Pred investíciou do laserovej technológie by ste u poskytovateľa systému mali bezpodmienečne nechať vykonať skúšku materiálov používaných vo vašej výrobe s vašimi špecifickými požiadavkami. Konkrétna demonštrácia s vašou osobnou účasťou eliminuje akékoľvek prípadné pochybnosti. Takýmto spôsobom môžete predísť sklamaniam, nenaplneným očakávaniam, a teda aj nevýhodným investíciám.

Dohodnite si termín stretnutia s našimi aplikačnými špecialistami

1. Skúška materiálu s dokumentáciou
2. Špeciálna konfigurácia techniky

2. Špeciálna konfigurácia techniky

Overte si, či vám poskytovateľ dokáže zostaviť zariadenie s konfiguráciou špeciálne podľa vašich požiadaviek na využitie. Iba tak dokážete dosiahnuť najvyššiu kvalitu a maximálny produkčný výstup pri zachovaní najlepších možných parametrov opracovávania.

Ďalšie informácie o modularite systémov od spoločnosti eurolaser

3. Nároky na uplatnenie záruky

Dávajte pozor, či výrobca zariadenia ponúka systémy s kompletnou a navzájom zladenou technikou. Výrobca teda zodpovedá nielen za zhodu CE, ale na rovnakú adresu treba smerovať aj nároky týkajúce sa uplatňovania záručného plnenia.

Spoločnosť eurolaser poskytuje možnosť predĺženia záruky až na 5 rokov

3. Nároky na uplatnenie záruky
4. Veľkosť stola a inštalácia

4. Veľkosť stola a inštalácia

Pred kúpou skontrolujte potrebnú pracovnú plochu a zároveň majte na pamäti, že sa vaše produkty môžu časom prípadne aj zmeniť. Vhodná veľkosť stola teda predstavuje dôležité kritérium. V záujme zaistenia bezproblémovej inštalácie po kúpe bez nutnosti použitia žeriava a nízkoplošinového prívesu by CO2 laserové systémy mali mať modulárnu konštrukciu a mali by byť rozoberateľné.

Pozrite si prehľad všetkých veľkostí stolov

5. Robustná konštrukcia s nízkou hmotnosťou

Pozrite si prehľad všetkých veľkostí stolovPohyblivé komponenty a osi by mali byť skonštruované robustne, no zároveň by mali mať nízku hmotnosť. Príliš vysoká vlastná hmotnosť zariadenia obmedzuje zrýchlenie a vedie k nepresným výsledkom pri polohovaní. Pri vysokých rýchlostiach nesmú na výsledok aplikácie vplývať vibrácie.

5. Robustná konštrukcia s nízkou hmotnosťou
6. Ergonómia a prevádzková bezpečnosť

6. Ergonómia a prevádzková bezpečnosť

Laserový lúč by sa mal viesť systémom tak, aby jeho trasa v žiadnom prípade neprebiehala otvoreným priestorom, teda aby nehrozilo žiadne nebezpečenstvo poranenia. Na druhej strane by však nič nemalo brániť prístupu k opracovávanému materiálu. Zároveň platí, že bezpečnostné zariadenia by nemali zbytočne rušiť prevádzku.

Viac na tému konceptu bezpečnosti

7. Presnosť a dynamika

Za najdôležitejšie komponenty laserového zariadenia sa vo všeobecnosti považujú pohybové systémy a zdroje laserového lúča. Zásadným spôsobom ovplyvňujú životnosť techniky zariadenia a kvalitu výsledkov aplikácie.

Ďalšie informácie o našom pohybovom systéme

7. Presnosť a dynamika
8. Zdroje CO2 laserových lúčov

8. Zdroje CO2 laserových lúčov

Zdroj CO2 lasera by NEMAL pozostávať zo sklenenej rúry. V prípade výkonu nad 60 W je nutné zabezpečiť neustále chladenie vodou – iba tak možno zaručiť dlhoročne stabilný výkon lasera v rámci procesu opracovávania.

Viac na tému zdroje CO2 laserových lúčov

9. Odsávacia technika

Dôvtipné odsávacie systém zabezpečujú odvádzanie emisií, ktoré sa tvoria počas procesu. V prípade aplikácií rezania sa odsávanie uskutočňuje pod aj nad opracovávaným materiálom. Kvantita sa pritom nie vždy rovná kvalite. Presné nastavenie požadovaných objemov vzduchu a vyvážená koncepcia odsávania významnou mierou znižujú nároky na údržbu a súčasne zabezpečujú príjemnú klímu vo výrobnom areáli.

Všetky informácie o odsávacej technike

9. Odsávacia technika
10. Optické komponenty

10. Optické komponenty

Pod výsledok aplikácie sa rozhodujúcou mierou podpisuje aj rezacia optika. Táto by mala byť schopná vydržať bez poškodenia náraz materiálu a nemala by obsahovať príliš veľa regulačnej elektroniky. Robustná konštrukcia a možnosť presného nastavovania dokážu eliminovať možné náklady na opravu.

Ďalšie informácie o optických komponentoch

11. Softvér a ovládanie

Neodporúčame používať konštrukčný softvér od výrobcu stroja. Na ovládanie systému, ktorý je z hľadiska softvéru otvorený, stačí použiť rôzne softvérové ovládače každého bežne dostupného modelovacieho softvéru a bežne dostupný počítač. Ponuka narastá s každou inováciou operačných systémov. Tento stav vedie k nezávislosti a ponecháva dostatok priestoru na špecializácie špecifické pre odvetvie.

Ďalšie informácie o našich softvérových moduloch

11. Softvér a ovládanie
12. Príprava dizajnu a údajov

12. Príprava dizajnu a údajov

Modelovací softvér a zobrazovacie programy by mali zostať nezávislé od technológie zariadenia. Tým možno predísť dodatočným investíciám do softvérových produktov, ako aj dlhodobým zaškoľovaniam či preškoľovaniam.

Buďte kreatívni vďaka nášmu softvérovému modulu CREATE

13. Možnosti prispôsobenia laserových systémov

Pred kúpou si overte možnosti rozšíriteľnosti laserových systémov. Technika sa neustále vyvíja a mala by byť skonštruovaná tak, aby ste formou dodatočných prispôsobení dokázali vždy udržať krok s najnovšou technikou. Ako vhodné riešenie sa teda javí dobre premyslený stavebnicový princíp.

13. Možnosti prispôsobenia laserových systémov
14. Flexibilita opracovávania

14. Flexibilita opracovávania

Postupom času sa často menia nároky na rozmanitosť opracovávania a výber materiálov. Dobre zvážte, či je váš laserový systém v tomto smere flexibilný. Oscilujúce nože, frézy alebo znakové a označovacie systémy môžu predstavovať zmysluplné doplnenie CO2 lasera. Skontrolujte, či váš systém dokáže pokryť aj takéto spôsoby použitia.

Ďalšie informácie o voliteľných rozšíreniach

15. Hospodárnosť a výstup

Majte na pamäti, že vaša investícia je počas nakladania a vykladanie odstavená, teda že nevytvára obrat. V záujme optimalizácie hospodárnosti laserového systému možno doby týchto prestojov minimalizovať použitím špeciálnych automatizačných techník.

Ďalšie informácie o zvyšovaní efektívnosti a hospodárnosti

15. Hospodárnosť a výstup
16. Školenia týkajúce sa laserovej techniky

16. Školenia týkajúce sa laserovej techniky

Prevádzkovateľ by mal byť dostatočne poučený o možných nebezpečenstvách a mal by dostať možnosť naštudovať si zaobchádzanie s technológiou zariadenia formou obsažného školenia.

Viac na tému školení a ďalšieho vzdelávania

17. Rozsiahla starostlivosť o zákazníkov

Vynikajúci popredajný servis a možnosti inovácií – to sú veľmi dôležité základné predpoklady, ktoré by mali byť splnené na zaistenie neustálej modernizácie na najnovší stav techniky počas dlhej životnosti technológie zariadenia.

Podrobný prehľad našej starostlivosti o zákazníkov

17. Rozsiahla starostlivosť o zákazníkov
18. Prehľadné a plánovateľné náklady

18. Prehľadné a plánovateľné náklady

Pravidelné náklady na údržbu a preventívnu údržbu – po uvedení do prevádzky a v prípade správneho zaobchádzania so systémami – by nemali presiahnuť 3 % nákupnej ceny na jeden rok prevádzky.

Podrobné informácie o preventívnej údržbe laserových systémov

19. Dlhodobá dostupnosť náhradných dielov

Na zaistenie dlhodobého ziskového využívania vášho laserového systému má rozhodujúci vplyv zásobovanie náhradnými dielmi. Pred kúpou si overte, či sa budete môcť bez problémov dostať ku všetkým potrebným náhradným dielom po čo najdlhšie časové obdobie. Poskytovateľ by mal zaručiť celosvetovú dostupnosť na obdobie minimálne 10 rokov.

Ďalšie informácie o dostupnosti náhradných dielov

19. Dlhodobá dostupnosť náhradných dielov

Výrobcovia laserových systémov niekedy ponúkajú iba malé série alebo zariadenia vyrobené na zákazku. Táto takzvaná špecializovaná konštrukcia stroja môže z hľadiska používateľa často predstavovať iba úzko špecializované výrobné riešenie. V praxi sa však vyžaduje flexibilita

a modularita, aby bolo možné čeliť meniacim sa nárokom. Základným posudzovacím kritériom pre techniku celého systému je vyzretá, solídna základňa s prehľadne štruktúrovanou konštrukciou a koncepciou.


Porovnajte výhody systémov na základe nášho kontrolného zoznamu


 
© 1994 -2023 eurolaser GmbH. All rights reserved.


Cookie settings