Wskaźnik laserowy

Czerwona plamka robi różnicę

Dzięki wyraźnie widocznej czerwonej plamce lasera konfiguracja i ustawienie systemu laserowego zostało w dużym stopniu uproszczone. Oprogramowanie sterujące wskaźnikiem z dużą dokładnością  śledzi krawędzie cięcia i punkty odniesienia. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić dokładność przed rzeczywistym procesem cięcia i w razie potrzeby skorygować ustawienia.


  • Dokładne sprawdzanie konwersji danych systemu laserowego przed operacją cięcia
  • Ułatwienie ustawień punktów odniesienia
  • Wskaźnik laserowy  jest przymocowany do głowicy optycznej i nie wymaga  demontażu w czasie normalnej eksploatacji lasera
  • Możliwa prosta modernizacja
  • Łatwy w obsłudze i nie wymaga konserwacji

Czy masz jakieś pytania? Z przyjemnością służymy radą.

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. All rights reserved.