LaserScout

Softvér pre váš laserový systém

Využite plný potenciál vášho laserového systému s našimi softvérovými modulmi. Sú optimálne nakonfigurované na použitie s vaším laserovým systémom a zaistia najvyššiu bezpečnosť procesov vo vašej výrobe.

Prehľad softvérového modulu LaserScout:

 

CONNECT je náš komplexný softvér na ovládanie a kontrolu laserového systému. Obsahuje softvérový modul PLANNER na výpočet doby opracovávania v praktických podmienkach.

viac

 

CREATE je náš softvér na modelovanie a prípravu práce – používa sa na vytváranie súborov úloh. Obsahuje softvérový modul PLANNER na výpočet doby opracovávania v praktických podmienkach.

viac

POSITION je softvérový balík na snímanie pozičných značiek pomocou kamery CCD a súčasť nášho optického rozpoznávacieho a polohovacieho systému (POSITIONplus). Tento softvérový balík obsahuje moduly CONNECT a PLANNER (výpočet doby opracovávania v praktických podmienkach).

viac

PICTURE je softvérový balík na prevod obrázkov v pixelovom formáte a súčasť našej gravírovacej technológie (PICTUREplus). Tento softvérový balík obsahuje moduly CONNECT a CREATE.

viac

OPTIMUM je náš vkladací softvér, ktorý zabezpečí optimálne umiestnenie vašich súborov rezania na materiál. Ušetríte materiál a čas, teda aj peniaze.

viac

Pomocou softvéru BACKLIGHT obratom ruky nakonfigurujete optimálne priebehy gravírovania v akrylových platniach na vytvorenie veľkoplošných a rovnomerných podsvietení. Týmto softvérom môžete cielene upravovať intenzitu svetla na paneloch podsvietenia.

viac

Monitorovací softvér zobrazuje dôležité parametre a chybové hlásenia v reálnom čase. Diagnostika na diaľku umožňuje rýchlejšie riešiť poruchy a zaisťuje lepšiu podporu pre servisné činnosti.

viac

Softvérový modul LaserScout PLANNER umožňuje odhadnúť predpokladanú dobu opracovávania v praktických podmienkach. Poľahky vykonávajte výpočty a zároveň eliminujte chybné výpočty.

viac

Na aké účely sa používajú jednotlivé softvérové moduly?

Na aké účely sa používajú jednotlivé softvérové moduly?

Ďalšie informácie na tému
kompatibilita softvéru
, import čiarového kódu

Všetky moduly softvéru LaserScout sú k dispozícii v 10 jazykoch!Všetky moduly softvéru LaserScout
sú k dispozícii v 10 jazykoch!


Máte nějaké dotazy? Jsme rádi, že vám poradíme.

 
© 2015 - 2017 eurolaser GmbH. All rights reserved.