Remote Operation

Daha iyi bir sistem kapasite kullanımı için değişimli işletme

eurolaser müşterileri uzun zamandır sistemlerin yüksek mevcudiyeti, işlevsellikleri ve esneklikleri sayesinde pazarda kendilerini ispatlayabilmişlerdir. eurolaser birkaç yıldır "Remote Operation" sayesinde işleme tezgâhını iki parçaya bölme imkânını sunmaktadır.


İki işleme alanlı lazer kesim sistemi


Buradaki avantaj, yerleştirilen malzemenin ön tarafta kesilirken veya gravürlenirken işlenen malzeme, tezgâhın arka yarısından alınıp sistemin hemen yeniden donatılabilinmesidir. RO fonksiyonu sayesinde lazer otomatik olarak iki alan arasında değişim yapmaktadır. eurolaser sistemi böylece neredeyse %100 kullanımdadır.

 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.


Cookie settings