POSITION plus professional

Viac ako 90 % úspora času a optimalizácia pracovných postupov vďaka plošnému skenovaniu

POSITIONplus professional je systém optického rozpoznávania na optimalizáciu pracovného postupu pri laserovom rezaní tlačených materiálov, materiálov so vzormi alebo materiálov, na ktorých sú už prítomné kontúry. Celá pracovná plocha rezacieho systému sa rozpozná prostredníctvom plošného skenovania a podľa toho sa nastaví ďalšie spracovanie.

Viac ako 90 % úspora času

Skenovanie plochy zisťuje všetky pomocné značky a vytlačené kontúry jednorazovým skenovaním celej pracovnej plochy. Čas skenovania fiduciálnych značiek sa výrazne skracuje. Detekcia kontúr môže výrazne optimalizovať využitie materiálu. Znižuje sa priestor potrebný na umiestnenie značiek.

Mapovanie celej pracovnej oblasti

Materiály s veľkými alebo asymetrickými deformáciami, pri ktorých sa predpočítaná poloha značky výrazne líši od skutočnej polohy, sa dajú spracovať ľahšie. Manuálny zásah už nie je potrebný - produktivita laserového systému sa zvyšuje.

 

Detekcia kontúr

Zistením kontúr na materiáli sa automaticky vygenerujú a umiestnia príslušné rezné údaje. To znamená, že je možné spracovať aj kontúry, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne údaje o úlohe. Časovo náročné manuálne vytváranie údajov už nie je potrebné.

Porovnávanie vzorov

Skenovanie povrchu umožňuje rozpoznať vzory materiálov. Softvérovo riadené polohovanie rezných údajov sa tak môže vykonávať so zohľadnením vzorov. Vzory na rezoch do seba dokonale zapadajú.

 

Automatizácia (tlač na požiadanie)

Čítaním QR/ čiarových kódov možno k materiálu alebo príslušnej úlohe priradiť rôzne aplikačné úlohy vrátane parametrov. To umožňuje realizovať plne automatizované procesy (napr. tlač na požiadanie).

 

Rôznorodosť aplikácií

POSITIONplus professional sa dá kombinovať so všetkými dostupnými nástrojovými a označovacími modulmi a mení systém eurolaser na univerzálnu frézu. Používateľ má prístup k sofistikovaným eurolaserovým riešeniam a celému vysokokvalitnému sortimentu nástrojov spoločnosti Zünd Systemtechnik AG.

Úspora času: Viac ako 90 % úspora času

Skenovanie oblasti: Mapovanie celej pracovnej oblasti

Materiály s veľkými alebo asymetrickými deformáciami, pri ktorých sa predpočítaná poloha značky výrazne líši od skutočnej polohy, sa dajú spracovať ľahšie. Manuálny zásah už nie je potrebný - produktivita laserového systému sa zvyšuje.

Detekcia kontúr: Detekcia kontúr

Porovnávanie vzorov: Porovnávanie vzorov

Skenovanie povrchu umožňuje rozpoznať vzory materiálov. Softvérovo riadené polohovanie rezných údajov sa tak môže vykonávať so zohľadnením vzorov. Vzory na rezoch do seba dokonale zapadajú.

Automatizácia: Automatizácia (tlač na požiadanie)

Čítaním QR/ čiarových kódov možno k materiálu alebo príslušnej úlohe priradiť rôzne aplikačné úlohy vrátane parametrov. To umožňuje realizovať plne automatizované procesy (napr. tlač na požiadanie).

3v1: Rôznorodosť aplikácií

Precise cutting of printed materials

Mnohé aplikácie vyžadujú presné rezanie podľa existujúcich vodiacich značiek alebo iných referenčných materiálov. Na tento účel ponúka spoločnosť eurolaser inteligentné riešenie pozostávajúce z kamery a vyhodnocovacieho softvéru. Systém optického rozpoznávania pomocou referenčných bodov umožňuje presné vyrezávanie tlačených materiálov pozdĺž obrysu tlače.

POSITIONplus professional rozpozná obrysy na materiáloch, na základe čoho sa pod kontrolou softvéru vytvoria vhodné rezné údaje. Čas potrebný na prípravu práce sa minimalizuje. Pri použití fiduciálnych značiek sa značky predtým načítavali jednotlivo. POSITIONplus professional výrazne skracuje čas potrebný na načítanie fiduciálnych značiek a optimalizuje tak čas procesu.

Uvedená úspora času je vypočítaná hodnota príkladu aplikácie v porovnaní s čítaním jednotlivých registračných značiek a môže sa líšiť v závislosti od aplikácie a tlačového obrazu.


alebo zavolajte pre individuálne poradenstvo!

+421 43 422 47 48

+49 4131 9697 500

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. All rights reserved.