Zespół nawijania dla materiałów elastycznych

Ponowne zwijanie obrobionej tkaniny po przycięciu

Zespół nawijania stanowi opcjonalne uzupełnienie systemu przenośnikowego. Służy on doi jednolitego nawijania tkanin zaraz po obróbce. W celu uzyskania optymalnych wyników nawijania należy w zależności od istniejącej sytuacji umieścić w ciętych konturach mostki trzymające w taki sposób, aby stabilnie utrzymać wykroje w materiale oraz jego brzegi. Zespół nawijania umieszczany jest na końcu procesu technologicznego i umożliwia w ten sposób całkowite jego zautomatyzowanie.

Jakie zalety ma zespół nawijania?

  • Przechowywanie przyciętych elementów w sposób oszczędzający miejsce oraz chroniący te elementy przed uszkodzeniem
  • W pełni zautomatyzowany proces obróbczy
  • Przygotowywanie pojedynczych elementów do dalszej obróbki
  • Jednolite nawijanie dzięki czujnikom optycznym
  • Możliwość stosowania przy różnych belach materiałowych (wielkość, ciężar, średnica wewnętrzna)
  • Znaczna oszczędność robocizny, nie ma konieczności stosowania ręcznego składowania

 


Przycięte wstępnie pojedyncze elementy do dalszej obróbki

Pojedyncze elementy zostają przycięte, ale są jeszcze utrzymywane w samym materiale przez małe mostki trzymające. W razie potrzeby, elementy te można łatwo stamtąd zabrać.

 


Ekonomiczne magazynowanie, optymalny transport

Bele materiałowe ze wstępnie wyciętymi wykrojami można w sposób ekonomiczny magazynować. W ten sposób, również i duże ilości wstępnie wykonanych półfabrykatów można transportować i magazynować bez obawy o ich uszkodzenie.

 

Zbiornik do przechowywania resztek materiału

Resztki materiału są zbierane bezpośrednio przez urządzenie wychwytujące znajdujące się na końcu stołu odbiorczego. Dzięki rolkom jezdnym, zbiornik jest mobilny i możliwe jest bezproblemowe odtransportowanie. Zebrane półfabrykaty można łatwo odtransportować do następnych procesów produkcyjnych. Alternatywnie, istnieje również zbiornik z obudową przeznaczony do transportu wózkiem widłowym.


Jednolite nawijanie

Czujniki optyczne sterowania zwisem zapewniają zawsze jednakowy naciąg, a więc i nawijanie. Prędkość nawijania dostosowuje się do średnicy beli.

 

Elastycznie w trybie nawijania

Nawijanie można prowadzić według potrzeb w lewo lub w prawo w zależności od tego, która strona tkaniny ma być na wierzchu. Oprócz tego, operator może wybrać między automatycznym i ręcznym trybem nawijania.

 


Łatwe mocowanie bel

Szybkie zamocowanie tkaniny realizowane jest przez pneumatyczny wałek rozporowy.

Czy masz jakieś pytania? Z przyjemnością służymy radą.

Albo zadzwoń do nas, aby uzyskać indywidualne doradztwo.

+48 535 101 325

+49 4131 9697 500