Wyciągi i filtry w zależności od zastosowań

Lepsze rezultaty cięcia i ochrona dla personelu i środowiska

Nasze rozwiązania zapewniają stałą, wysoką jakość i wydajność odciągu i filtracji spalin. Bierzemy pod uwagę nie tylko moc lasera ale także typ i rodzaj obrabianego materiału oraz rodzaj zastosowanego stołu roboczego. Dzięki temu możemy zaproponować najbardziej dopasowanego do siebie rozwiązanie.

Opcja, która się opłaca!


Pomimo wielu korzyści oferowanych przez obróbkę laserową, wciąż powstaje problem związany z emisją gazów wydzielanych w wyniku obróbki cieplnej które muszą zostać bezpiecznie odprowadzone i jeżeli jest taka potrzeba – przefiltrowane. Problem ten jest niejednokrotnie bagatelizowany, dlatego eurolaser specjalnie dla Ciebie chce się bliżej przyjrzeć temu zagadnieniu i podsumować je nie tylko ze względu na niezawodność pracy systemu, ale również ze względu na bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska.

Specjalna technologia wyciągu spalin wywiera wpływ na:

 • Jakość cięcia
 • Prędkość cięcia
 • Pozycjonowanie materiału
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Kwestię ochrony środowiska
 • Filtrowanie cząstek

Jakość cięcia

Usuwanie spalin powstających w trakcie procesu cięcia zapobiega nagromadzaniu się dymu, co skutkuje czystymi powierzchniami materiału obrabianego i zminimalizowaniem nieprzyjemnego zapachu pozostającego po obróbce.

Prędkość cięcia

Wyższe prędkości cięcia mogą zostać osiągnięte dzięki optymalizacji różnych parametrów (np moc lasera itp.) Poprzez zwiększanie efektywności procesu cięcia, należy również zwiększyć ilość przepływu powietrza oraz stosować specjalne filtry.

Pozycjonowanie materiału

Generowane podciśnienie zapobiega przesuwaniu i podnoszeniu się małych części materiału. Ponadto podciśnienie  rozkłada się równomiernie, co skutkuje tym, że cienkie, elastyczne materiały (jak np. folie czy okleiny) są ułożone równo na stole roboczym co polepsza proces ich obróbki.

Zzielenieć

Dzięki systemowi ekstrakcji eurolaser EFC spełniamy surowe wymagania środowiskowe i zapewniamy przefiltrowane, czyste powietrze wywiewane na końcu procesu cięcia.

Dopuszczenie również dla zamieszkałych obszarów mieszanych.

Bezpieczeństwo pracy

Dobrze dopasowane układy odciągu spalin polepszają powietrze i chronią operatorów maszyn przed substancjami niebezpiecznymi. Zawsze należy przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych wartości dla ochrony zdrowia i środowiska. Ryzyko pożaru także jest znacznie obniżone, szczególnie dla aplikacji cięcia akrylu gdzie powstające gazy są wysoce łatwopalne.

Ochrona środowiska

Odpowiednie systemy filtracyjne odprowadzają cząstki stałe pyłów do filtrów HEPA (H11). Niebezpieczne substancje,(również gazowe) są usuwane z pomocą aktywnych, węglowych filtrów pochłaniających. Oznacza to, że kwestie ekologiczne w zakresie ochrony środowiska i zgodnie z przepisami  lokalnego prawa mogą być spełnione w większym stopniu. Oczyszczanie spalin ma miejsce podczas każdego zastosowania lasera.

Wyciągi i filtry eurolaser – szczegółowe wyjaśnienia:

 
W celu zapewnienia najlepszego możliwego rozwiązania dotyczącego odciągu i filtracji spalin eurolaser ściśle współpracuje z kilkoma partnerami specjalistycznymi. Doprowadziło to do powstania rozwiązań zorientowanych i skoncentrowanych na indywidualnych wymaganiach klientów.

 • Wyciągi  EU
 • Wyciągi z filtrowaniem wielostopniowym i separacją EFC

Proste rozwiązanie

Wyciąg EU (Exhaust Unit)

 • Całkowita ekstrakcja gazów, za pomocą specjalnych urządzeń odciągowych powyżej i poniżej materiału
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodne z normami (maksymalna dopuszczalna koncentracja spalin)
 • Opcjonalnie regulowane odsysanie (EU-F)

Radykalne rozwiązanie

Koncepcja odsysania Chip Collector

 • Wyłapywanie resztek i odpadów materiału
 • Nie występuje konieczność zbierania odpadów materiału (tylko te, które już zostały odessane / duże resztki i odpady muszą być być zbierane jak dotychczas)
 • Filtr mechaniczny z plecionki metalowej zatrzymuje drobiny. Filtr został skonstruowany jako element demontowany
 • Wizualizacja stanu napełnienia filtra kontrolną lampką sygnalizacyjną

Czyste i wydajne rozwiązanie

Koncepcja ekstrakcji Clean Air EFC (koncepcja wyciągu i filtrowania)

 • Całkowita ekstrakcja gazów, za pomocą specjalnych urządzeń odciągowych powyżej i poniżej materiału (Technologia odciągu 360°)
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy zgodne z normami (maksymalna dopuszczalna koncentracja spalin)
 • Zgodność z aspektami środowiskowymi
 • Zależnie od zastosowania – filtrowanie wielostopniowe za pomocą aktywnego węgla minimalizuje emisję spalin i drobnych cząstek stałych
 • Dodatkowe filtrowanie mikrocząstek
 • Zatwierdzony do użytku w obszarach komercyjnych i mieszkalnych
 • Automatyczny tryb czyszczenia filtra
 • Modułowa konstrukcja, konfigurowalna w zależności od zastosowania
 • Nadaje się do zakładów z certyfikatami środowiskowymi
 • Rozwiązanie przemysłowe - możliwe połączanie kilku maszyn/urządzeń
 • Wyższa produktywność dzięki niższym kosztom badań emisji spalin i konserwacji
 • Specjalna technologia systemów filtracyjnych w celu obniżenia kosztów energii i filtrowania

Koncepcja ssania


Zadzwoń do jednego z naszych doradców!

 
© 1994 -2023 eurolaser GmbH. All rights reserved.