O czymnależypamiętaćpod-czaswykonywanianapisów z folii?

Materiał, zastosowanie, obróbka

Wykonywanie napisów z folii należy do najczęstszego zastosowania tego materiału. W zależności od przeznaczenia stosowane są folie jednokolorowe lub strukturalne, matowe lub o wysokim połysku, przezroczyste, odblaskowe, przepuszczające światło, lustrzane lub świecące się nocą. Ponieważ napisy często są umieszczane na zewnątrz, folie muszą z reguły być odporne na promieniowanie UV i wpływ czynników atmosferycznych. Ten wymóg dotyczy również warstwy kleju oraz farb używanych do wykonania nadruku.

Materiał na folie do wykonywania napisów i ich wykorzystanie:

Folie wykorzystywane do wykonywania napisów zazwyczaj są wykonane z PCW. Generalnie rozróżnia się twardy (PCW-U - nieplastyfikowany) lub miękki polichlorek winylu (PCW-P - plastyfikowany), który swoją elastyczność zawdzięcza dodatkowi środków zmiękczających. To tworzywo sztuczne jest coraz częściej stosowane w branży reklamowej do produkcji folii dekoracyjnych i folii do wykonywania napisów. Napisy z folii można znaleźć np. na witrynach sklepowych lub ścianach, są one stosowane jako osłony wizualne, do produkcji tabliczek informacyjnych lub oklejania samochodów. Do tego segmentu można również zaliczyć folie stosowane jako szablony podczas prac lakierniczych, jak np. podczas lakierowania samolotów.

Obróbka folii do wykonywania napisów:

Do cięcia folii do wykonywania napisów często jest stosowany plotter, wyposażony np. w noże. Zaletami tej technologii są stosunkowo niskie koszty i elastyczność obróbki. Umożliwiaonaszybkiewycinaniekształtów, znakówfirmowych i napisów. Do cięcia tego rodzaju folii można również stosować systemy do obróbki laserem CO2. W przeciwieństwie do technologi cięcia za pomocą noży przy cięciu laserowym nie występuje zużycie się narzędzi. Jednakże przy korzystaniu z lasera należy mieć na uwadze materiał, z którego jest zrobiona folia. PCW można co prawda ciąć za pomocą lasera, lecz podczas obróbki cieplnej powstają trujące gazy i kwas solny. Dlatego, aby zapewnić ochronę systemu obróbki laserowej oraz bezpieczeństwo operatora maszyny, nie zalecamy stosowania lasera do cięcia PCW. W naszej ofercie posiadamy systemy do obróbki laserowej, w których można jednocześnie zamontować noże i tym samym osiągnąć wysoką elastyczność obróbki za pomocą jednej maszyny.

Do cięcia folii z nadrukiem polecamy zainstalowanie w urządzeniu tnącym systemu kamer detekcyjnych. Podczas wykonywania nadruku pomiędzy poszczególnymi obrazami umieszczane są znaki rozpoznawcze, które wykrywa kamera CCD. Jest ona montowane bezpośrednio przy głowicy obrabiającej i na początku procesu technologicznego wyszukuje znaki rozpoznawcze na obrabianym przedmiocie. Oprogramowanie umożliwia precyzyjne określenie położenia arkusza folii i pozwala automatycznie kompensować ewentualne odchyłki w nadruku. Dzięki temu system zawsze precyzyjnie wycina nadrukowany kształt.Wykrojniki nadają się do stosowania na foliach do nadruku tylko wtedy, gdy koszty przygotowania narzędzia (tzn. wykrojnika) dadzą się skompensować dużą serią produkcyjną.

Czy masz jakieś pytania? Z przyjemnością służymy radą.

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. All rights reserved.