Jak mogę optymalnie ustawić dysze i parametry gazu procesowego?

Szkolenie na temat optymalizacji wyników procesu cięcia

Aby osiągnąć optymalne efekty procesu cięcia, konieczne jest dokładne ustawienie parametrów gazu procesowego i dysz tnących. W naszym filmie szkoleniowym omawiamy po kolei czynności, które pozwalają zoptymalizować te parametry do danego zastosowania.

Jakie parametry mogę ustawić?

 • Wybór prawidłowej dyszy tnącej
 • Ustawienie prawidłowej odległości pomiędzy dyszą a materiałem
 • Ustawienie parametrów gazu procesowego

Jaki wpływ mają te parametry na proces cięcia?

 • Usuwanie stopionego materiału ze szczeliny cięcia
 • Chłodzenie strefy wpływu ciepła
 • Zapobieganie zapłonowi gazów emitowanych podczas cięcia
 • Ochrona soczewki optycznej

Jakie efekty pozwalają osiągnąć optymalne ustawienia?

 • Czysta powierzchnia (każdego) materiału
 • Nieprzypalona dolna strona materiału
 • Równomierne krawędzie cięcia
 • Wąskie szczeliny cięcia
 • Zmniejszenie śladów oksydacji


Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji zawartych w instrukcji obsługi urządzenia!

1) Wybór prawidłowej dyszy tnącej:

Dostępne są dwa różne typy dysz - o średnicy 2,0 lub 4,0 mm. Efekt procesu cięcia zależy od zastosowanego typu dyszy.

W celu zmiany dyszy należy wyłączyć system do cięcia laserowego lub przełączyć go w tryb przezbrajania narzędzia (F4) Dysze tnące umieszczone są w dolnej części głowicy lasera i można je wykręcić ręką. Przy dokręcaniu dysz nie należy stosować żadnych narzędzi, gdyż może to prowadzić do trudności przy ich późniejszym odkręcaniu.

 

Efekty osiągane w zależności od wybranej dyszy:

Stosowanie dyszy o mniejszej średnicy (2,0 mm) pozwala osiągnąć wskutek wąskiego strumienia sprężonego powietrza wyjątkowo dokładne krawędzie cięcia oraz gładką powierzchnię materiału.

Dysza o większej średnicy (4,0 mm) wytwarza szeroki strumień powietrza i pozwala chłodzić powierzchnię materiału. Stosowanie szerokiej dyszy, wytwarzającej szerszy strumień powietrza o mniejszym natężeniu przepływu, jest zalecane przy wykonywaniu grawiur oraz polerowaniu krawędzi cięcia w szkle akrylowym.


2) Ustawienie prawidłowej odległości pomiędzy dyszą a materiałem:

Odległość pomiędzy dyszą tnącą a poddawanym obróbce materiałem można regulować za pomocą pokrętła. Dysza jest położona w najniższym miejscu głowicy lasera. Przed wyregulowaniem odległości należy sprawdzić, czy wartość odniesienia jest ustawiona na 0 (z=0). Jeśli tak nie jest, należy wykonać inicjalizację osi Z względem powierzchni, na której leży obrabiany materiał, postępując zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi.

Następnie można dokładnie wyregulować odległość dyszy od materiału.
4 kliknięcia pokrętła = 1 mm szczeliny roboczej
Odległość minimalna = 2 mm
Odległość maksymalna = 10 mm

Wyniki regulacji odległości pomiędzy dyszą a materiałem:

Im mniejsza jest odległość, tym większe jest ciśnienie powietrza oddziałujące na szczelinę cięcia. Z reguły pozwala to na usunięcie większej ilości gazów emitowanych podczas cięcia, a dzięki temu na ograniczenie ilości pozostałości po procesie cięcia na materiale (przypalenia). Wraz ze zwiększeniem odległości zmniejsza się ciśnienie powietrza oddziałującego na szczelinę cięcia.

Przykład: Zwiększenie odległości podczas cięcia szkła akrylowego pozwala osiągnąć gładkie krawędzie cięcia, lecz gazy palne nie będą całkowicie odsysane przez kanały odciągowe. Należy zatem określić punkt, w którym osiągnięty zostanie optymalny stosunek pomiędzy ograniczeniem ryzyka zapłonu (palnych gazów) a gładką krawędzią cięcia.


3) Ustawienie parametrów gazu procesowego:

Ustawienia parametrów gazu procesowego wprowadzane są z poziomu oprogramowania sprzętowego.

Najpierw przejdź do ustawienia „Prozessgas“ (Gaz procesowy) i ustaw parametr „Druckluft“ (Sprężone powietrze).

Następnie możesz określić ciśnienie gazu w polu „Druck Prozessgas“ (Ciśnienie gazu procesowego). Najniższa wartość jest osiągana przy ustawieniu „Spülluft“ (Powietrze do przedmuchiwania). Zakres nastaw wynosi od "1 bara do 5 barów".

Efekty osiągane wskutek ustawienia parametrów gazu procesowego:

Niższe ciśnienie prowadzi do tego, że gazy powstające podczas procesu cięcia laserowego nie będą ewentualnie całkowicie usuwane ze szczeliny cięcia. Może to prowadzić do zwiększenia ilości pozostałości procesu cięcia na materiale. Na przykład zbyt małe ciśnienie przy cięcia drewna może prowadzić do powstania ciemniejszych krawędzi cięcia.

Większe ciśnienie gazu powoduje ten sam efekt jak mała odległość pomiędzy dyszą a materiałem. Gazy powstające podczas procesu cięcia laserowego będą usuwane ze szczeliny cięcia. Zbyt duże ciśnienie gazu może jednakże prowadzić do zawirowań strumienia powietrza, co z kolei skutkuje gorszymi wynikami cięcia.


Opisane powyżej parametry oddziałują na siebie nawzajem. Jakość krawędzi cięcia zależy również od mocy lasera i prędkości. Optymalne wyniki przy obróbce konkretnego materiału można osiągnąć poprzez indywidualne dostosowanie tych parametrów.

Zachęcamy do skorzystania z naszego obszernego programu szkoleń, aby poszerzyć swoją wiedzę fachową.

Czy masz jakieś pytania? Z przyjemnością służymy radą.

Albo zadzwoń do nas, aby uzyskać indywidualne doradztwo.

+48 535 101 325

+49 4131 9697 500

 
© 1994 -2023 eurolaser GmbH. All rights reserved.