O czym należy pamiętać przy określaniu optycznych marek referencyjnych?

Idealne cięcie zadrukowanych materiałów

Wiele zastosowań wymaga dokładnego cięcia do istniejących optycznych marek referencyjnych lub innych referencji materiałowych. W tym celu, eurolaser oferuje inteligentne rozwiązanie składające się z kamery oraz oprogramowania analizującego:LaserScout POSITIONplus.

Kamera jest zainstalowana bezpośrednio na głowicy obróbczej i na początku procesu obróbki obrabianego materiału poszukuje zdefiniowanych optycznych marek referencyjnych. W ten sposób, zadrukowane, tkane lub dziane optyczne marki referencyjne, a także krawędzie lub inne kontrastowo wyrysowane kontury zostają wizualnie zeskanowane. Faktyczna pozycja i wymiary obrabianego materiału są w te sposób dokładnie rozpoznane i zostają automatycznie uwzględnione w dalszej obróbce.

Generalnie, oprogramowanie eurolasera LaserScout POSITION jest w stanie rozpoznawać wiele różnych rodzajów optycznych marek referencyjnych. W celu osiągnięcia maksymalnej niezawodności, przygotowaliśmy parę instrukcji. Nie są one warunkami koniecznymi, jednak zapewniają bezproblemowy przebieg prac i zwiększają wydajność.

LaserScout POSITIONplus

Prosimy przestrzegać następujących właściwości:

Kształt

Kształt i wygląd optycznych marek referencyjnych jest absolutnie najbardziej wyrazistą właściwością. LaserScout POSITION jest w stanie rozpoznać wiele rodzajów kształtu. Obok prostych kół, również kwadraty, krzyże, kąty i inne obiekty symetryczne. Do rozpoznawania kamerą najlepiej nadają się koła, gdyż środek po wszystkich stronach jest jednakowy. Jest to decydująca zaleta. Przykładowo krzyż (+) z powodu obrotu nadruku szybko staje się X-em i nie jest już dalej rozpoznawany.

Kontrast

Przy sporządzaniu marek prosimy mieć na uwadze to, aby powstał wystarczający kontrast między marką i tłem. Ilustracja 1 prezentuje bardzo dobry kontrast Czarna marka jest osadzona na białym tle. Nie pojawia się żadne tło lub nadrukowany motyw, które przerywałoby koło. Ilustracja 2 pokazuje źle dobrane tło.  Dobra czytelność nie jest zagwarantowana i może prowadzić do trudności w procesie rozpoznawania. Prosimy również mieć na uwadze na dostateczne naświetlenie otoczenia pracy.

Wielkość

Kamera wysyłająca sygnał obrazu do oprogramowania znajduje się bezpośrednio przy głowicy narzędzia. W ten sposób rejestruje ona określoną strefę powierzchni stołu, która obejmuje obszar około 30 x 30 cm. Optyczne marki referencyjne powinny mieć średnicę ok. 6 mm, aby mogły zostać dobrze rozpoznane w tej strefie.

Ilość

Dla każdego wycinanego motywu wymagane są co najmniej trzy optyczne marki referencyjne w narożnikach tego motywu. Generalnie obowiązują następujące zasady: Im więcej jest optycznych marek referencyjnych do dyspozycji, tym dokładniejszy będzie wynik. Na ilustracji 3 rozpoznawane są własne optyczne marki referencyjne dla każdego motywu. Na długości nadrukowanego motywu jest tyle optycznych marek referencyjnych, że wynik jest dokładny. Na ilustracji 4 umieszczono jedynie komplet optycznych marek referencyjnych w narożnikach kompletnego łuku. Jeśli dostępne są jedynie zewnętrzne marki, wtedy powinny one być używane jedynie do czystego pozycjonowania. W celu kompensacji przesunięć druku zalecamy zastosować wiele optycznych marek referencyjnych.

Jednolitość

Najprościej dla bezbłędnego rozpoznawania jest, gdy wszystkie optyczne marki referencyjne są wykonane w jednolity sposób. Różne marki mają inne wartości offsetu i wczytanie w przeciwieństwie do jednolitych marek może się opóźnić, a Państwa czas produkcji wydłużyć się.

Jeśli będą Państwo przestrzegać tych pięciu właściwości przy wczytywaniu optycznych marek referencyjnych, wtedy zoptymalizują Państwo swoje procesy wytwórcze i wykorzystają pełen potencjał przy dokładnym przycinaniu motywów drukowanych.


Czy masz jakieś pytania? Z przyjemnością służymy radą.

 
© 1994 -2024 eurolaser GmbH. All rights reserved.