Ποιο σύστημα CO2 laser είναι το σωστό;

Επιλέξτε την ιδανική λύση με βάση τον κατάλογο ελέγχου μας

Τι πρέπει να προσέξει κανείς αν θέλει να προμηθευτεί ένα σύστημα laser CO2, και πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ως αγοραστής ότι η απόφασή μου θα είναι η σωστή όσον αφορά τις ανάγκες μου;

Με χαρά θα σας συμβουλεύσουμε προσωπικά!

Αυτή είναι συχνά η κρίσιμη ερώτηση πριν από μια επένδυση σε νέα τεχνολογία μηχανών. Συνήθως επικρατεί πλήρης σύγχυση μετά από τη λήψη διαφόρων πληροφοριών, π.χ. από μια επίσκεψη σε έκθεση. Ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται μπροστά σε έναν καταιγισμό επιχειρημάτων και ιδιοτήτων, που θα πρέπει να τα σταθμίσει με τον κατάλληλο τρόπο. Υπάρχουν στην αγορά πολλές πληροφορίες, και ο κάθε προμηθευτής συστημάτων αυτονόητο είναι ότι παρουσιάζει τα προϊόντα του χωρίς κριτική και ως πλεονεκτικά για τον ενδιαφερόμενο. Πώς λοιπόν θα καταλήξει ο χρήστης σε μια σωστή απόφαση;

Προσδορίστε τα ουσιώδη κριτήρια που θα καθορίσουν την απόφαση αγοράς σας

 • Πλεονεκτήματα παραγωγής
 • Πλεονεκτήματα προϊόντων
 • Μείωση ανοχών
 • Μείωση φύρας
 • Ελαχιστοποίηση κόστους εργαλείων
 • Μείωση προετοιμασίας εργασίας
 • Εργονομία
 • ……..

Αυτά τα κριτήρια, μαζί με άλλα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πρώτα αν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα ή περισσότερα βήματα παραγωγής με τη χρήση μιας κατάλληλης εφαρμογής laser.

Παρακάτω σας υποδεικνύουμε ποιες ερωτήσεις θα πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας για να αποφασίσετε τεκμηριωμένα όσον αφορά μια εφαρμογή laser.

Δείτε ποιες βασικές προϋποθέσεις είναι σχετικές με την περίπτωσή σας

 • Ποια είναι η εφαρμογή;
  σήμανση / χάραξη / κοπή
 • Το υλικό ή η ποικιλία υλικών είναι κατ' αρχήν κατάλληλο/η για κατεργασία με laser CO2;
 • Πόσο μεγάλα/μικρά είναι τα προς κατασκευή προϊόντα;
 • Ποιες διαστάσεις και ποιο σχήμα έχει το προς κατεργασία υλικό που θα τοποθετηθεί στην επιφάνεια κατεργασίας;
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις μου από την εκτέλεση της εφαρμογής;
  ποιότητα; / αριθμός τεμαχίων; / ευελιξία; / κόστος;

Κατάλογος ελέγχου για την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή για το σύστημα laser CO2 σας

Όταν οι ερωτήσεις αυτές απαντηθούν με σιγουριά και μια εφαρμογή laser φαίνεται καλή εναλλακτική λύση σε σχέση με τις συμβατικές παραγωγικές διαδικασίες, τότε θα πρέπει να προσέξετε κατά την αγορά ενός συστήματος laser CO2 ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία:

Κατάλογος ελέγχου σε μορφή PDF για εκτύπωση και σύγκριση

1. Δοκιμή υλικών με τεκμηρίωση

Πριν από μια επένδυση στην τεχνολογία laser, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθέσετε στον προμηθευτή του συστήματος την πραγματοποίηση δοκιμών με τα συνήθη υλικά σας και με βάση τις ειδικές σας απαιτήσεις. Μια συγκεκριμένη επίδειξη με την επίβλεψή σας δεν αφήνει αναπάντητα ερωτήματα. Έτσι αποκλείετε εκ των προτέρων τις απογοητεύσεις, τις απατηλές παρουσιάσεις και τις εσφαλμένες επενδύσεις.

Συμφωνήστε ένα ραντεβού με τους ειδικούς εφαρμογών μας

1. Δοκιμή υλικών με τεκμηρίωση
2. Ειδική διαμόρφωση της τεχνολογίας

2. Ειδική διαμόρφωση της τεχνολογίας

Ελέγξτε αν ο προμηθευτής διαμορφώνει για σας μια εγκατάσταση σύμφωνα με τις επιθυμίες σας για τη χρήση. Μόνο έτσι μπορείτε να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα και τη μέγιστη απόδοση με τις καλύτερες δυνατές παραμέτρους επεξεργασίας.

Μάθετε περισσότερα για την αρθρωτή δομή των συστημάτων eurolaser

3. Αξιώσεις εγγύησης

Δώστε προσοχή ώστε η προσφορά του κατασκευαστή εγκαταστάσεων προς εσάς να αφορά μια ολοκληρωμένη τεχνολογία συστήματος με στοιχεία προσαρμοσμένα το ένα στο άλλο. Δεν είναι μόνο η συμμόρφωση κατά CE για την οποία είναι υπεύθυνος ο κατασκευαστής, αλλά και οι αξιώσεις εγγύησης που πρέπει να απευθύνονται σε ένα και μοναδικό σημείο.

Η eurolaser παρατείνει προαιρετικά την εγγύησή σας έως τα 5 έτη

3. Αξιώσεις εγγύησης
4. Μέγεθος τραπεζιού και εγκατάσταση

4. Μέγεθος τραπεζιού και εγκατάσταση

Μελετήστε πριν από την αγορά την επιφάνεια εργασίας που χρειάζεστε, και λάβετε υπόψη κατά το δυνατόν και ότι τα προϊόντα σας κατά περίπτωση μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Το κατάλληλο μέγεθος τραπεζιού είναι συνεπώς ένα σημαντικό κριτήριο. Για να είναι εφικτή μετά την αγορά ή εγκατάσταση με απλή διαδικασία και χωρίς γερανό και πλατφόρμα, τα συστήματα laser CO2 πρέπει να έχουν αρθρωτή κατασκευή και να είναι αποσυναρμολογήσιμα.

Δείτε όλα τα μεγέθη τραπεζιών σε επισκόπηση

5. Στιβαρή, ελαφριά κατασκευή

Τα κινητά στοιχεία και οι άξονες πρέπει να είναι ελαφριάς, αλλά παράλληλα και στιβαρής κατασκευής. Το υπερβολικό ίδιο βάρος περιορίζει την επιτάχυνση και οδηγεί σε ανακριβή αποτελέσματα τοποθέτησης. Σε μεγάλες ταχύτητες, οι δονήσεις δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εφαρμογής.

5. Στιβαρή, ελαφριά κατασκευή
6. Εργονομία και λειτουργική ασφάλεια

6. Εργονομία και λειτουργική ασφάλεια

Η ακτίνα laser πρέπει να οδηγείται στο σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι πουθενά ανοικτή και συνεπώς να μην προκαλεί και κίνδυνο τραυματισμού. Αντίθετα, η προσβασιμότητα του υλικού κατεργασίας δεν πρέπει να εμποδίζεται. Επιπλέον, οι διατάξεις ασφαλείας δεν πρέπει να δυσχεραίνουν ανώφελα τη λειτουργία.

Περισσότερα για τον σχεδιασμό ασφαλείας

7. Ακρίβεια και δυναμική

Γενικά, το σύστημα κίνησης και η πηγή ακτίνας laser είναι τα σημαντικότερα στοιχεία ενός συστήματος laser. Καθορίζουν ουσιαστικά τη διάρκεια ζωής της τεχνολογίας εγκαταστάσεων και την ποιότητα των αποτελεσμάτων της εφαρμογής.

Περισσότερα για το σύστημα κίνησής μας

7. Ακρίβεια και δυναμική
8. Πηγές ακτίνων laser CO2

8. Πηγές ακτίνων laser CO2

Η πηγή laser CO2 ΔΕΝ πρέπει να αποτελείται από έναν γυάλινο σωλήνα. Αν η ισχύς είναι πάνω από 60 Watt πρέπει να υπάρχει συνεχής υδρόψυξη, ώστε να εξασφαλίζεται για πολλά χρόνια σταθερή ισχύς laser για τη διαδικασία κατεργασίας.

Περισσότερα για τις πηγές ακτίνων laser CO2

9. Τεχνολογία αναρρόφησης

Εξελιγμένα συστήματα αναρρόφησης εξασφαλίζουν την απαγωγή των εκπομπών της διεργασίας. Στις εφαρμογές κοπής, αυτό συμβαίνει τόσο κάτω από το υλικό κατεργασίας, όσο και πάνω από αυτό. Στο θέμα αυτό, η ποσότητα δεν ταυτίζεται πάντα με την ποιότητα. Ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκαίων ποσοτήτων αέρα και ο ισορροπημένος σχεδιασμός της αναρρόφησης μειώνουν τις ανάγκες συντήρησης σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν ευχάριστο κλίμα εργασίας στον χώρο παραγωγής.

Όλες οι πληροφορίες για την τεχνολογία αναρρόφησης

9. Τεχνολογία αναρρόφησης
10. Οπτικά στοιχεία

10. Οπτικά στοιχεία

Για το αποτέλεσμα της εφαρμογής, το ίδιο σημαντικό είναι και το οπτικό σύστημα κοπής. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να αντέχει χωρίς ζημιές σε κατάρρευση του υλικού και να μην διαθέτει υπερβολικά πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία ρύθμισης. Η στιβαρή κατασκευή με παράλληλη δυνατότητα λεπτομερούς ρύθμισης μπορεί να σας γλιτώσει από πιθανές δαπάνες επισκευής.

Μάθετε περισσότερα για τα οπτικά στοιχεία

11. Λογισμικό και καθοδήγηση

Δεν συνιστούμε την αγορά λογισμικού κατασκευής από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Ένα σύστημα "ανοικτό" σε λογισμικό μπορεί να ελεγχθεί, μέσω διαφορετικών λογισμικών οδήγησης, από το κάθε λογισμικό σχεδίασης της αγοράς, μέσω ενός υπολογιστή του εμπορίου. Ταυτόχρονα, η προσφορά εξελίσσεται ανάλογα με τις νεότερες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων. Αυτό παρέχει ανεξαρτησία και αφήνει αρκετό περιθώριο για εξειδικεύσεις ανάλογα με τον κλάδο.

Μάθετε περισσότερα για τις μονάδες λογισμικού μας

11. Λογισμικό και καθοδήγηση
12. Προετοιμασία σχεδιασμού και δεδομένων

12. Προετοιμασία σχεδιασμού και δεδομένων

Το λογισμικό σχεδίασης και τα σχεδιαστικά προγράμματα πρέπει να παραμένουν ανεξάρτητα από την τεχνολογία της εγκατάστασης. Έτσι αποφεύγονται οι πρόσθετες επενδύσεις σε προϊόντα λογισμικού, καθώς και οι χρονοβόρες εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις.

Γίνετε δημιουργικοί με τη μονάδα λογισμικού μας CREATE

13. Δυνατότητα προσαρμογής των συστημάτων laser

Πριν από την αγορά, δώστε προσοχή στη δυνατότητα επέκτασης των συστημάτων laser. Η τεχνολογία εξελίσσεται, και η κατασκευή πρέπει να είναι τέτοια ώστε με μεταγενέστερες προσαρμογές να είστε πάντα σε θέση να παραμένετε στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Μια καλή λύση γι' αυτό είναι μια μελετημένη κατασκευή σύμφωνα με τη φιλοσοφία των δομικών μονάδων.

13. Δυνατότητα προσαρμογής των συστημάτων laser
14. Ευελιξία στην επεξεργασία

14. Ευελιξία στην επεξεργασία

Με την πάροδο του χρόνου, συχνά μεταβάλλονται οι απαιτήσεις όσον αφορά την ποικιλία μορφών επεξεργασίας και την επιλογή υλικών. Σταθμίστε με ακρίβεια αν το νέο σας σύστημα laser διαθέτει τη σχετική ευελιξία. Παλμικά μαχαίρια, φρέζες ή συστήματα σχεδίασης και σήμανσης μπορεί να είναι ένα σκόπιμο συμπλήρωμα στο laser CO2. Εξετάστε αν το σύστημά σας μπορεί να καλύψει και τέτοιες χρήσεις.

Περισσότερα για τις προαιρετικές επεκτάσεις

15. Οικονομικότητα και απόδοση

Σκεφτείτε ότι κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, η επένδυσή σας παραμένει εκτός λειτουργίας και δεν δημιουργεί τζίρο. Χάρη σε ειδικές τεχνολογίες αυτοματισμού, αυτοί οι χρόνοι εκτός λειτουργίας μπορούν να ελαχιστοποιηθούν, ώστε να βελτιστοποιηθεί η οικονομικότητα ενός συστήματος laser.

Περισσότερα για την αύξηση της αποδοτικότητας και της οικονομικότητας

15. Οικονομικότητα και απόδοση
16. Εκπαιδεύσεις για την τεχνολογία laser

16. Εκπαιδεύσεις για την τεχνολογία laser

Ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να ενημερωθεί επαρκώς για τους πιθανούς κινδύνους, και να του παρασχεθεί η δυνατότητα να εκπαιδευτεί αναλυτικά στον χειρισμό της τεχνολογίας της εγκατάστασης.

Περισσότερα για τις εκπαιδεύσεις και τη μετεκπαίδευση

17. Εκτεταμένη εξυπηρέτηση πελατών

Η εξαιρετική εξυπηρέτηση μετά την πώληση και οι επιλογές αναβάθμισης είναι πολύ σημαντικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν ώστε να μπορείτε να παραμένετε στην κορυφή της τεχνολογίας για όλη τη μεγάλη διάρκεια ζωής της τεχνολογίας της εγκατάστασης.

Όλα για την εξυπηρέτηση πελατών μας σε επισκόπηση

17. Εκτεταμένη εξυπηρέτηση πελατών
18. Διαχειρίσιμες και προγραμματίσιμες δαπάνες

18. Διαχειρίσιμες και προγραμματίσιμες δαπάνες

Οι τακτικές δαπάνες συντήρησης και διατήρησης σε καλή κατάσταση – μετά την έναρξη λειτουργίας και με σωστό χειρισμό των συστημάτων – δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 3% της τιμής αγοράς για κάθε χρόνο λειτουργίας.

Όλα για τη διατήρηση των συστημάτων laser σε καλή κατάσταση

19. Μακροχρόνια διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Η προμήθεια ανταλλακτικών είναι αποφασιστικής σημασίας για τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε επικερδώς το σύστημα laser σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πριν από την αγορά, δώστε προσοχή στη δυνατότητα προμήθειας των κατά περίπτωση απαιτούμενων ανταλλακτικών χωρίς προβλήματα για ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 10 ή περισσότερα χρόνια και παγκόσμια διαθεσιμότητα θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τον προμηθευτή.

Μάθετε περισσότερα για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

19. Μακροχρόνια διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Μερικές φορές, οι κατασκευαστές συστημάτων laser προσφέρουν μόνο μικρές σειρές ή μεμονωμένες κατασκευές. Αυτή η λεγόμενη ειδική κατασκευή μηχανών μπορεί συχνά να είναι για τον τυπικό χρήστη απλώς μια ειδική κατασκευαστική λύση. Στην πράξη, ωστόσο,

η ευελιξία και η αρθρωτή δομή είναι απαραίτητες για να καλυφθούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκες. Κατά συνέπεια, μια καλοσχεδιασμένη, στιβαρή βάση με ξεκάθαρη δομή στη διάρθρωση και τον σχεδιασμό είναι το μέτρο για ολόκληρη την τεχνολογία συστήματος.


Συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα των συστημάτων με βάση τον κατάλογο ελέγχου μας


 
© 1994 -2022 eurolaser GmbH. All rights reserved.


Cookie settings