Skæremaskinen M-1600 til Folier

-maximal effektivitet til maximale anfordringer!

Laserskæremaskine M-1600 til folier byder på snit og gravering til selv de højest stillede krav. Gennem det optionale vekselbord fra eurolaser vil produktiviteten stige yderligere, og det med en bearbejdningsflader på 1300x1600mm. Denne kombination egner sig specielt til laserskæring af plastfolier og folietastaturer.

Eller få en individuel rådgivning!

+49 4131 9697 500

Tekniske data på laserskæremaskine M-1600

Arbejdsflade (BxL):
Dimensioner (BxLxH):

Materialepassage bredde:
Bordpassage højde:
Laserydelse:
Laserkilde:
Hastighed:
Acceleration:

1330 mm x 1630 mm (52.3" x 64.1")
2730 mm x 2410 mm x 1600 mm
(107.4" x 94.8" x 62.9")
1642 mm (64.6")
15 – 55 mm (alt efter materiale)
60-650 Watt
CO2
1 - 1414 mm/s (i 1 mm step)
max. 14,1 m/s² (555"/s²)

Hvilke muligheder tilbyder vi Dem?

Folieforarbejdning med laserteknik fra eurolaser

Bearbejdningen af tekniske folier og film er altid en produktionsteknisk udfordring. En højt materialeudvalg samtidig med de høje anfordringer til præcision, levetid og de forskellige indsatsområder til produkterne kræver fleksibilitet af produktionen. Lige her bliver den modulære systemkonception fra eurolaser og den universelle laserteknik specielt klar og tydelig.

For at garantere den optimale effektivitet af Deres anlæg, orienterer vi os ved systemopbygningen på de krav som viser sig ved den senere brug. Til folieforarbejdningen bliver lasermaskinerne udstyret med bordkonceptet Honeycomp, som har en struktur lige som bikuber, og består af tynde og meget stabile aluminiumfolier, som muliggør et specielt godt vakumsug under materialet. Den meget plane bordunderlag bliver derfor mest anvendt til stabile materialer. Laserydelse, bearbejdningsflade så som optionelle automateriseringer, bliver udvalgt efter Deres krav og forventninger.

Automatiseringen til Deres lasermaskine

Højere produktivitet, effektivt arbejde - sparer Dem tid og penge.

Forhøj produktiviteten af Deres system.

Vekselbords system

Det muliggør en på og aflægning af emner under processen mens laseren arbejder, og yder en dokumenteret effektivitetsforhøjelse på op til 75% ved ydnyttelse af lasersystemet.

mere

Vekselbordet muliggør Dem en højere systemudnyttelse.

Remote Operation

Den software styrede deling af arbejdsfladen muliggør en vekselbar proces af lasersystemet. Der med kan ved materialeaftagning straks nybestykkes med nye emner til proces på den den anden bordhalvdel.

mere

System optioner

Tilpassede optioner forhøjer produktivitet og letter det daglige arbejde

Kamaragenkendingen muliggør Dem det nøjagtige skæring af trykte materialer

POSITIONplus - Optisk genkendelsessystem

Gennem det automatiske genkendelsessystem kan trykte materialer eksakt skæres langs trykkonturen. Selv tollerancer i trykformatet kan kompenseres gennem softwaren.

mere

Dette åbner op for uendelige muligheder på et enkelt system.

Mekanisk bearbejdning

På lasermaskinen kan parallelt til laserens monteres mekaniske værktøjshoveder, sådan at De får mulighed for værktøjer som fræser, eller knivskæring. En værdifuld udvidelsesmulighed af bearbejdnings horisonten i kun én systemteknik.

mere

Udsugs og filterenheder

Udsugs og filterenheder

Passende til Deres anvendelse og til bordkonceptet af Deres lasermaskine bliver udsugningen udvalgt. Sådan bliver en fuldstændig udsugning af emmisionerne over og under materialet sikret.

mere

Køleenheder

Køleenheder

De kvalitative og energieffektive køleenheder er udstyret med elektronisk overvågning og temperaturregulering, så at laserstrålenhede altid har de bedste arbejdsbetingelser for at kunne garantere en konstant ydelse.

mere

Har De spørgsmål? Vi vejleder Dem gerne.

+49 4131 9697 500